Skip to main content

Կանխարգելում - Քրոնիկ գլխացավեր

Ձեր մասին հոգ տանելը կարող է օգնել թեթևացնելու քրոնիկ ամենօրյա գլխացավերը:

  • Խուսափեք գլխացավի հրահրիչ գործոններից (տրիգերներից). գլխացավի օրագիր պահելը կարող է օգնել ձեզ հասկանալու, թե ինչն է առաջացնում ձեր գլխացավը, որ կարողանաք խուսափել նպաստող գործոններից: Գրի առեք յուրաքանչյուր գլխացավի մասին մանրամասներ, օրինակ՝ երբ է այն սկսվել, ինչ էիք անում այդ պահին և որքան երկար է այն տևել:
  • Խուսափեք դեղորայքի չափից շատ օգտագործումից. շաբաթական ավելի քան երկու անգամ գլխացավի դեղերի ընդունումը, ներառյալ առանց դեղատոմսի դեղերի, կարող է մեծացնել ձեր գլխացավերի ծանրությունը և հաճախականությունը: Խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ, թե ինչպես կարելի է հրաժարվել դեղորայքից, քանի որ սխալ ընդունման դեպքում կարող են զարգանալ լուրջ կողմնակի ազդեցություններ:
  • Բավականաչափ քնեք. միջին հաշվով չափահաս մարդուն անհրաժեշտ է օրական յոթից ութ ժամյա քուն: Ավելի լավ է ամեն օր նույն ժամերին գնալ քնելու և արթնանալ: Խոսեք ձեր բժշկի հետ, եթե ունեք քնի խանգարումներ, օրինակ՝ խռմփոց:
  • Բաց մի՛ թողեք ձեր ճաշերը. ստացեք առողջ սնունդ օրվա մոտավորապես նույն ժամերին: Խուսափեք այնպիսի սննդից կամ խմիչքներից, ինչպիսիք են կոֆեին պարունակողները, որոնք հավանաբար գլխացավեր են առաջացնում: Նիհարեք, եթե գեր եք:
  • Կանոնավոր ֆիզիկական վարժանքներ արեք. կանոնավոր աերոբիկ ֆիզիկական ակտիվությունը կարող է բարելավել ձեր ֆիզիկական և մտավոր բարվոքությունը և նվազեցնել սթրեսը: Եթե ձեր բժիշկը չի առարկում, ընտրեք այնպիսի զբաղմունքներ, որոնք ձեզ դուր են գալիս, ինչպիսիք են քայլելը, լողը կամ հեծանիվ վարելը: Վնասվածքներից խուսափելու համար սկսեք աստիճանաբար:
  • Նվազեցրեք սթեսը. սթրեսը քրոնիկ գլխացավերի տարածված գործոնն է: Եղեք կազմակերպված: Պարզեցրեք ձեր ժամանակացույցը: Նախապես պլանավորեք: Մնացեք դրական: Փորձեք սթրեսը նվազեցնելու մեթոդներ, ինչպիսիք են յոգան, տայ չին կամ մեդիտացիան:
  • Կրճատե՛ք կոֆեինի օգտագործումը. չնայած գլխացավի որոշ դեղամիջոցներ ներառում են կոֆեին, քանի որ այն կարող է օգտակար լինել գլխացավի ցավը նվազեցնելու համար, կոֆեինը կարող է նաև սաստկացնել գլխացավը: Փորձեք նվազագույնի հասցնել կամ հանել կոֆեինը ձեր սննդակարգից:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 19-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024