Skip to main content

Կանխարգելում - Կլաստերային գլխացավ

Կլաստերային գլխացավը կանխելու համար կարևոր է բացահայտել, թե ինչն է առաջացնում ձեր գլխացավը:

Հավանական հրահրող գործոններից են՝

  • հեռուստացույց դիտելը
  • ալկոհոլը
  • ծխելը
  • տաք եղանակը
  • սթրեսը
  • Նիտրոգլիցերինի օգտագործումը
  • սեռական ակտիվությունը
  • փայլը կամ թարթող լույսը:

Կլաստերային գլխացավերի կանխարգելման լավագույն միջոցը այնպիսի հրահրող գործոններից խուսափելն է, ինչպիսիք են ալկոհոլը և ծխելը: Բացի այդ, եթե կասկածում եք, որ ունեք քնի ապնոէ, բուժեք այն: Քնի վիճակը, հավանաբար, ինչ-որ կերպ կապված է կլաստերային գլխացավերի հետ:

Ձեր բժիշկը կարող է դեղորայք նշանակել, որը կօգնի կանխելու կլաստերային գլխացավերը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 29-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024