Skip to main content

Պատճառներ - Կիստաներ

Կիստաներն առաջանում են խցանման պատճառով, որը բերում է հեղուկի կամ օդի կուտակման:

Այսպիսի խցանումը կարող է լինել վարակի, ժառանգական հիվանդությունների, մակաբույծների, ուռուցքների կամ այլ պատճառով: Որոշ մարդկանց մոտ կիստաներ կարող են առաջանալ մարմնի մազերի կամ ականջօղերի (պիրսինգ) շուրջ:

Ըստ ձևավորման մեխանիզմի տարբերում են կիստաների հետևյալ տեսակները:

  • Ռետենցիոն կամ գեղձային կիստաներ. առաջանում են գեղձերում արտադրված հեղուկ կամ կիսահեղուկ նյութերի արտահոսքի դժվարացման կամ լրիվ դադարեցման հետևանքով: Օրինակներից են՝ ճարպագեղձերի, թքագեղձերի, կաթնագեղձերի, ձվարաների ֆոլիկուլյար, ենթաստամոքսային գեղձի, շագանակագեղձի և այլ կիստաներ:
  • Ռամոլիկ կիստաներ. առաջանում են մեռուկացած հյուսվածքների փափկացման, նոսրացման և ներծծման հետևանքով, երբ առկա է արյունազեղում, բորբոքում կամ մեռուկացում: Օրինակներից են՝ ձվարանների դեղին մարմնի կիստաներ, ատամի, ոսկրային կիստաներ, ինչպես նաև գլխուղեղում և ողնուղեղում առաջացած կիստաներ:
  • Մակաբուծային կիստաներ. առաջանում են թրթուրի փուլում գտնվող երիզորդներից: Օրինակներից են՝ էխինոկոկի կամ խոզի երիզորդի կիստաներ:
  • Տրավմատրիկ կիստաներ. առաջանում են էպիթելային հյուսվածքների տեղահանման արդյունքում: Օրինակներից են՝ մատների ֆալանգների և ափերի տրավմատիկ էպիթելային կիստաներ:
  • Դիզօնտոգենետիկ կիստաներ. սրանք բնածին կիստաներ են, որոնք առաջանում են երբեմն պահպանված սաղմնային ուղիներում և ճաքերում կամ շարժվող հյուսվածքներում՝ սաղմի ձևավորման ընթացքում: Օրինակներից են՝ խռիկավոր ճեղքերում պահպանված կիստաներ, ստամոքս-աղիքային խողովակի մնացորդների կիստաներ, երիկամների, լյարդի, թոքերի և կենտրոնական նյարդային համակարգի կիստաներ և այլն:
  • Ուռուցքային կիստաներ. հաճախ ձևավորվում են գեղձային օրգաններում, երբ աճող ուռուցքային հյուսվածքը խախտված նյութափոխանակության և քաղցկեղի զարգացման արդյունքում ձևավորում է խոռոչներ: Օրինակներից են՝ թքագեղձերի կիստոզ ադենոմա, կիստոզ լինֆանգիոմա, կիստոզ ամելոբլաստոմա և այլն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 28-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 28-04-2024