Skip to main content

Բարդություններ - Կիստաներ.

Կիստաները կարող են հանգեցնել տարաբնույթ բարդությունների՝ կախված տեղակայումից, բնույթից և մեծությունից:

Եթե կիստան փոքր չափի է և չի առաջացնում տեղակայման օրգանի գործունեության խանգարում, ապա կարող է որևէ բարդություն չառաջացնել և նույնիսկ տարիներ շարունակ մնալ չհայտնաբերված:

Այլ դեպքերում մեծ կամ կարևոր օրգանի վրա ձևավորված կիստաները կարող են հանգեցնել այդ օրգանի գործառույթի խանգարում կամ այլ բարդություններ:

Կիստաների որոշ տեսակներ նաև կարող են վերածվել քաղցկեղի կամ ի սկզբանե լինել քաղցկեղային ծագման:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 28-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 28-04-2024