Skip to main content

Ախտանիշներ - Կիստաներ

Գանգատները և մյուս ախտանիշները կախված են կիստայի տեսակից և տեղակայումից:

Կիստաների մեծ մասը չի դրսևորում որևէ ախտանիշ, թեև կարող եք տեղյակ լինել ուռուցքանման գոյացության առկայության մասին, հատկապես, եթե դրանք ձեր մաշկի տակ են կամ ցավոտ են:

Որոշ կիստաներ առաջացնում են ցավ, երբ աճում են և ճնշում հարակից հյուսվածքները կամ նյարդերը:

Ներքին օրգանների կիստաները կարող են առաջացնել տվյալ օրգանին գործունեության խափանմանը հատուկ կամ հարակից հյուսվածքների, անոթների կամ նյարդերի ճնշման ախտանիշներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 28-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 28-04-2024