Skip to main content

Նկարագիր - Կիստաներ

Կիստան ձեր մարմնի ներսում՝ հյուսվածքներում կամ օրգաններում առաջացող խորշ է, խոռոչ կամ պարկ, որը լցված է հեղուկով, կիսահեղուկ կամ կիսապինդ նյութով կամ օդով:

Այլ կերպ ասած, կիստան պատեր և պարունակություն ունեցող ախտաբանական խոռոչ է կամ պարկ: Կիստայի չափը, պարունակությունն ու պատի կառուցվածքը տարբեր են՝ կախված առաջացման պատճառից և ժամանակից, տեղակայումից և այլ գործոններից: Կիստան կարող է լինել ի ծնե կամ առաջանալ կյանքի ընթացքում, օրինակ՝ որևէ հյուսվածքի կամ օրգանի գործունեության խանգարման պատաճառով:

Կիստաները տարածված են և կարող են ձևավորվել մարմնի ցանկացած շրջանում: Դրանք կարող են լինել աչքի համար անտեսանելի չափերի կամ աճել՝ հասնելով թենիսի գնդակի և ավելի մեծ չափերի (հսկա կիստաներ): Այն կարող է ունենալ հստակ պատճառ կամ, ավելի հաճախ, որևէ պատճառ չհայտնաբերվի: 

Կիստաները տարբերվում են թարախակույտերից (աբսցես) կամ ֆուրունկուլներից (չիբան), որոնք լցված են թարախով: Բազմաթիվ կիստաներ քաղցկեղային չեն, թեև կիստա կարող է առաջանալ նաև որոշ քաղցկեղների ժամանակ:

Կիստաների տեսակները

Կան կիստաների հարյուրավոր տեսակներ: Դրանց տարբեր տեսակները ձևավորվում են մարմնի տարբեր շրջաններում: Կիստաների ամենահաճախ հանդիպող տեսակներից են՝

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 07-05-2020
Վերջին վերանայում՝ 29-04-2024