Skip to main content

Պատճառներ - Դեմպինգ սինդրոմ

Դեմպինգ համախտանիշի դեպքում սնունդը և ստամոքսային հյութերը ձեր ստամոքսից դեպի բարակ աղիքներ տեղափոխվում են անվերահսկելի, ոչ նորմալ արագությամբ:

Այսպիսի վիճակն առավել հաճախ կապված է ստամոքսի կամ կերակրափողի մեծ վիրահատության հետ, ինչպիսիք են ստամոքսի հեռացումը (գաստրէկտոմիա) կամ կերակրափողի հեռացումը (էզոֆագէկտոմիա), որոնք առաջացնում են ստամոքսի ձևափոխություն և ստոմոքսի պարունակության արագ դատարկում: Այնուամենայնիվ, թեև հազվադեպ, դեմպինգ համախտանիշ կարող է զարգանալ առանց վիրահատության պատմության կամ այլ ակնհայտ պատճառների:

Ռիսկի գործոններ

Ցանկացած վիրահատություն, որը ձևափոխում է ձեր ստամոքսը, կարող է մեծացնել դեմպինգ համախտանիշի առաջացման ռիսկը: Այս վիրահատություններն առավել հաճախ կատարվում են ծանր գիրության բուժման համար, սակայն, դրանք նաև կարող են առաջարկվել ստամոքսի քաղցկեղի, կերակրափողի քաղցկեղի և այլ խնդիրների բուժման մեջ: Այս վիրահատությունները ներառում են հետևյալը:

  • Բարիատրիկ վիրահատություն․ ծանր գիրության բուժման վիրահատական միջամտություն։ Դեմպինգ համախտանիշի ռիսկը բարձրացնում են հատկապես ստամոքսի շրջանցման վիրահատությունները (ստամոքսի շունտավորում):
  • Գաստրէկտոմիա․ վիրահատություն, երբ մասնակի կամ ամբողջական հեռացվում է ստամոքսը:
  • Էզոֆագէկտոմիա․ վիրահատություն, երբ մասնակի կամ ամբողջական հեռացվում է բերանը և ստամոքսը միմյանց միացնող խողովակը՝ կերակրափողը:
  • Ֆունդոպլիկացիա․ վիրահատկան միջամտություն, որն օգտագործվում է գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքս հիվանդության (ԳԷՌՀ) և ստոծանիական ճողվածքի բուժման համար։
  • Վագոտոմիա․ վիրահատական միջամտության տեսակ, որին դիմում են ստամոքսի խոցերը բուժելու համար։
  • Պիլորոպլաստիկա․ նեղացած ստամոքսաելքը (պիլորուս) լայնացնող վիրահատություն, որը թույլ է տալիս, որ սնունդը ստամոքսից կարողանա անխոչընդոտ տեղափոխվել բարակ աղու սկզնամաս՝ տասներկումատյա աղի:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 10-12-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024