Skip to main content

Բարդություններ - Էպիդիդիմիտ

Մակամորձու բորբոքումը կարող է ստանալ բարդացած ընթացք:

Էպիդիդիմիտի բարդություններից են՝

  • ամորձապարկի թարախակույտ (աբսցես)
  • էպիդիդիմո-օրխիտ, երբ վարակային բորբոքումը մակամորձուց տարածվում է ամորձու վրա
  • հազվադեպ՝ պտղաբերության նվազում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 07-04-2021
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024