Էպիդիդիմիտ. բարդություններ

Էպիդիդիմիտ. բարդություններ

Չբուժված մակամորձու բորբոքումը կարող է ստանալ բարդացած ընթացք:

Էպիդիդիմիտի բարդություններից են՝

  • ամորձապարկի թարախակույտ (աբսցես)
  • էպիդիդիմո-օրխիտ, երբ վարակային բորբոքումը մակամորձուց տարածվում է ամորձու վրա
  • հազվադեպ՝ պտղաբերության նվազում:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 07-04-2021