Էրեկտիլ դիսֆունկցիա (իմպոտենցիա)

Էրեկտիլ դիսֆունկցիան կամ իմպոտենցիան այն վիճակն է, երբ չի հաջողվում ստանալ կամ (դրանից հետո) պահել էրեկցիայի այն մակարդակը, որն անհրաժեշտ է բավարար սեռական հարաբերություն ապահովելու համար:

Բազմաթիվ տղամարդիկ իրենց սեռահասուն կյանքի ընթացքում առնչվել են այս խնդրին:

Էրեկտիլ դիսֆունկցիան նաև սոցիալական խնդիր է, քանի որ կարող է հանգեցնել ընտանեկան անախորժությունների, բաժանությունների և այլ հետևանքների:

Տղամարդու տարիքին զուգահեռ էրեկտիլ դիսֆունկցիայի խնդիրը դառնում է ավելի արդիական:

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի պատճառները

Էրեկտիլ դիսֆունկցիան կարող է ունենալ բազմաթիվ պատճառներ, որոնք կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ ֆիզիկական և հոգեբանական:

Ֆիզիկական պատճառներ

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի առաջացմանը և խորացմանը կարող են նպաստել հետևյալ ֆիզիոլոգիական գործոնները՝

Հոգեբանական պատճառներ

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի զարգացմանը նպաստող հոգեբանական գործոնները կարող են ներառել՝

  • սեռական կամ հուզական հարաբերություններում չլուծված խնդիրների, անհամաձայնությունների, հակասությունների առկայություն
  • հաջող սեռական հարաբերության վերաբերյալ կասկած և վախ (սա հաճախ ի հայտ է գալիս սեռական նոր փոխհարաբերություն ստեղծելու ժամանակ, երբ տղամարդը նախկինում ունեցել է էրեկտիլ խնդիրներ)
  • դեպրեսիա
  • սթրես:

Շատ հաճախ էրեկտիլ դիսֆունկցիայով տղամարդու մոտ միաժամանակ առկա են ինչպես ֆիզիոլոգիական, այնպես էլ հոգեբանական գործոններ:

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժումը

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժումն առաջին հերթին վերաբերվում է հավանական պատճառական գործոնների վերացմանը կամ մեղմացմանը, ինչպես նաև հիմնական հիվանդությունների բուժմանը:

Ձեր դեպքում գուցե անհրաժեշտ լինի բուժել ինչպես ֆիզիոլոգիական, այնպես էլ հոգեբանական պատճառները, քանի որ դրանք սովորաբար դրսևորվում են տարբեր զուգակցումներով:

Ֆիզիոլոգիական պատճառների շտկման համար բժիշկը ձեզ կնշանակի համապատասխան բուժում: Բուժական այլ, այդ թվում՝ վիրահատական մեթոդները կարող են առաջարկվել, եթե դեղորայքային բուժումն արդյունք չի տալիս (օրինակ՝ առնանդամի «ձգում», իմպլանտ և այլն):

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի հոգեբանական գործոնների բուժման համար դուք կարիք կունենաք դիմելու հոգեկան առողջության մասնագետին (հոգեթերապևտ), ով կարող է նշանակել կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա կամ ձեր հոգեբանական վիճակը բարելավող այլ մեթոդներ:

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժման մեջ կիրառվող դեղերն արժի գնել միայն դեղատներից և միայն ձեր բժշկի նշանակմամբ: Խուսափեք նման դեղերի առցանց գնումից:

Առաջարկում ենք նաև դիտել էրեկցիայի խանգարումների վերաբերյալ տեսանյութ

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021