Էրեկտիլ դիսֆունկցիա (իմպոտենցիա)

Էրեկտիլ դիսֆունկցիա (իմպոտենցիա)
Անգլերեն անվանումը՝ Erectile Dysfunction, Impotentia

Էրեկտիլ դիսֆունկցիան կամ իմպոտենցիան այն վիճակն է, երբ չի հաջողվում ստանալ կամ (դրանից հետո) պահել էրեկցիայի այն մակարդակը, որն անհրաժեշտ է բավարար սեռական հարաբերություն ապահովելու համար:

Բազմաթիվ տղամարդիկ իրենց սեռահասուն կյանքի ընթացքում առնչվել են այս խնդրին:

Էրեկտիլ դիսֆունկցիան նաև սոցիալական խնդիր է, քանի որ կարող է հանգեցնել ընտանեկան անախորժությունների, բաժանությունների և այլ հետևանքների:

Տղամարդու տարիքին զուգահեռ էրեկտիլ դիսֆունկցիայի խնդիրը դառնում է ավելի արդիական:

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի պատճառները

Էրեկտիլ դիսֆունկցիան կարող է ունենալ բազմաթիվ պատճառներ, որոնք կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ ֆիզիկական և հոգեբանական:

Ֆիզիկական պատճառներ

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի առաջացմանը և խորացմանը կարող են նպաստել հետևյալ ֆիզիոլոգիական գործոնները՝

Հոգեբանական պատճառներ

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի զարգացմանը նպաստող հոգեբանական գործոնները կարող են ներառել՝

  • սեռական կամ հուզական հարաբերություններում չլուծված խնդիրների, անհամաձայնությունների, հակասությունների առկայություն
  • հաջող սեռական հարաբերության վերաբերյալ կասկած և վախ (սա հաճախ ի հայտ է գալիս սեռական նոր փոխհարաբերություն ստեղծելու ժամանակ, երբ տղամարդը նախկինում ունեցել է էրեկտիլ խնդիրներ)
  • դեպրեսիա
  • սթրես:

Շատ հաճախ էրեկտիլ դիսֆունկցիայով տղամարդու մոտ միաժամանակ առկա են ինչպես ֆիզիոլոգիական, այնպես էլ հոգեբանական գործոններ:

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժումը

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժումն առաջին հերթին վերաբերվում է հավանական պատճառական գործոնների վերացմանը կամ մեղմացմանը, ինչպես նաև հիմնական հիվանդությունների բուժմանը:

Ձեր դեպքում գուցե անհրաժեշտ լինի բուժել ինչպես ֆիզիոլոգիական, այնպես էլ հոգեբանական պատճառները, քանի որ դրանք սովորաբար դրսևորվում են տարբեր զուգակցումներով:

Ֆիզիոլոգիական պատճառների շտկման համար բժիշկը ձեզ կնշանակի համապատասխան բուժում: Բուժական այլ, այդ թվում՝ վիրահատական մեթոդները կարող են առաջարկվել, եթե դեղորայքային բուժումն արդյունք չի տալիս (օրինակ՝ առնանդամի «ձգում», իմպլանտ և այլն):

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի հոգեբանական գործոնների բուժման համար դուք կարիք կունենաք դիմելու հոգեկան առողջության մասնագետին (հոգեթերապևտ), ով կարող է նշանակել կոգնիտիվ վարքագծային բուժում կամ ձեր հոգեբանական վիճակը բարելավող այլ մեթոդներ:

Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժման մեջ կիրառվող դեղերն արժի գնել միայն դեղատներից և միայն ձեր բժշկի նշանակմամբ: Խուսափեք նման դեղերի առցանց գնումից:

Առաջարկում ենք նաև դիտել էրեկցիայի խանգարումների վերաբերյալ տեսանյութ

Հոդվածը վերանայվել է՝ 11-05-2019