Skip to main content

Պատճառներ - Ընտանեկան տրեմոր

Էսենցիալ տրեմոր ունեցող մարդկանց մոտ կեսը ամենայն հավանականությամբ փոփոխված գեն ունի: Այս ձևը կոչվում է ընտանեկան տրեմոր:

Գիտնականները դեռ չեն գտել այն գենը կամ գեները, որոնք առաջացնում են էսենցիալ տրեմոր: Նաև պարզ չէ, թե ինչն է առաջացնում էսենցիալ տրեմոր այն մարդկանց մոտ, ովքեր չունեն ընտանեկան տրեմոր:

Համընդհանուր տեսության համաձայն էսենցիալ տրեմորը զարգանում է գլխուղեղում, սակայն այս վիճակն ունեցող մարդկանցգլխուղեղի սքանավորումը որևէ շեղում չի հայտնաբերում:

Ռիսկի գործոններ

Էսենցիալ տրեմորի հայտնի ռիսկի գործոնները ներառում են հետևյալը:

  • Փոփոխված գեն. էսենցիալ տրեմորի ժառանգվող տարբերակը, որը հայտնի է որպես ընտանեկան տրեմոր, աուտոսոմային դոմինանտ խանգարում է: Վիճակը երեխային փոխանցելու համար անհրաժեշտ է միայն մեկ ծնողի փոփոխված գեն: Յուրաքանչյուր ոք, ով ունի էսենցիալ տրեմորի փոփոխված գեն ունեցող ծնող, ենթարկվում է այս վիճակի զարգացման 50%-ոց ռիսկին:
  • Տարիք. էսենցիալ տրեմորն ավելի հաճախ հանդիպում է 40 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի մարդկանց մոտ: Այնուամենայնիվ, ընտանեկան պատմություն ունեցող մարդկանց մոտ ախտանիշներն ավելի վաղ տարիքում սկսվելու հակում ունեն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024