Skip to main content

Ինքնօգնություն - Ընտանեկան տրեմոր

Դողը կամ ցնցումները նվազեցնելու կամ թեթևացնելու համար փորձեք հետևյալ միջոցները:

  • Խուսափեք կոֆեինից. կոֆեինը և այլ խթանիչները կարող են ուժեղացնել դողը:
  • Ալկոհոլը խնայողաբար օգտագործեք, եթե ընդհանրապես. որոշ մարդիկ նկատում են, որ իրենց դողերը փոքր-ինչ լավանում են ալկոհոլ օգտագործելուց հետո, սակայն խմելը լավ լուծում չէ: Դողը հակված է վատթարանալու ալկոհոլի ազդեցությունից հետո: Նաև, ալկոհոլի մշտական օգտագործումը կարող է բերել մի վիճակի, երբ անհրաժեշտ է ավելացնել ալկոհոլի քանակը՝ դողը թեթևացնելու համար, ինչը կարող է հանգեցնել ալկոհոլի օգտագործման հետ կապված խանգարման:
  • Սովորեք, թե ինչպես թուլանալ. սթրեսն ու անհանգստությունը հակված են ավելի վատթարացնել դողը: Հանգիստ և թուլացած լինելը կարող է մեղմացնել դողը և ցնցումները: Դուք չեք կարող ձեր կյանքը ազատել բոլոր սթրեսներից, սակայն դուք կարող եք փոխել այն, թե ինչպես եք արձագանքում սթրեսային իրավիճակներին՝ օգտագործելով ռելաքսացիայի մի շարք մեթոդներ, ինչպիսիք են մերսումը կամ մեդիտացիան:
  • Փոփոխեք ձեր ապրելակերպը. ավելի հաճախ օգտագործեք ձեռքը, որն ավելի քիչ է տուժել դողից: Գտեք եղանակներ՝ խուսափելու դողից տուժած ձեռքով գրելուց, օրինակ՝ չեկ դուրս գրելու փոխարեն օգտվեք առցանց բանկային և դեբետային քարտերի ծառայություններից: Փորձեք ձեր սմարթֆոնի ձայնային հրամանները և համակարգչի խոսքի ճանաչման ծրագրերը: Նույն կերպ, փորձեք օգտագործել փակ՝ նեղ բացվածքով կամ ծղոտով բաժակներ: Որոշ իրավիճակներում կարող են օգնել ծանր բաժակ, սպասք օգտագործելը և նույնիսկ փոքր կշռաքարեր դաստակներին կրելը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024