Skip to main content

Պատճառներ - Ընտանեկան հիպերխոլեստերինեմիա

Ընտանեկան հիպերխոլեստերինեմիան պայմանավորված է գենային փոփոխությամբ՝ մուտացիայով, որը փոխանցվում է ծնողներից մեկնումեկից կամ երկուսից:

Մարդիկ, ովքեր ունեն այս հիվանդությունը, ծնվում են այս վիճակով: Այս փոփոխությունը թույլ չի տալիս օրգանիզմին ազատվել խոլեստերինի «վատ» տեսակից (ՑԽԼ, LDL), որը կարող է կուտակվել զարկերակներում և առաջացնել սրտային հիվանդություն:

Ռիսկի գործոններ

Ընտանեկան հիպերխոլեստերինեմիայի ռիսկն ավելի բարձր է, եթե ձեր ծնողներից մեկնումեկը կամ երկուսն էլ ունեն հիպերխոլեստերինեմիա առաջացնող գենային փոփոխություն (մուտացիա): Մարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր ունեն այս խնդիրը, ստանում է մեկ ախտահարված գեն: Սակայն հազվադեպ դեպքերում երեխան կարող է ախտահարված գեն ստանալ երկու ծնողներից: Սա կարող է առաջացնել հիվանդության ավելի ծանր ձև:

Ընտանեկան հիպերխոլեստերինեմիան կարող է ավելի տարածված լինել որոշ պոպուլյացիաներում, այդ թվում՝

  • աշքենազյան հրեաներ
  • որոշ լիբանանյան խմբեր
  • ֆրանսիականադացիներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 27-12-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024