Կանանց անպտղություն

Կանանց անպտղություն
Անգլերեն անվանումը՝ Infertility

Անպտղությունը բորոշվում է որպես 12 ամսվա ընթացքում չպաշտպանված սեռական կյանքով ապրելու ընթացքում հղիանալու բացակայություն։

Ավելի լայն իմաստով, անպտղությունը (ամլություն, չբերություն) ներառում է ոչ միայն չհղիանալը, այլև հղիանալուց հետո հղիությունը մինչև ծննաբերություն հասցնելու անկարողությունը։

Միջինը 10 զույգերից 4-ը ժամանակի ընթացքում առնչվում է սերունդ վերարտադրելու անընդունակության խնդրին։

Կան անպտղության բազմաթիվ պատճառներ։ Որոշ դեպքերում մեկ զույգի մոտ կարող են գրանցվել անպտղության մեկից ավելի պատճառներ։

Կանանց անպտղության պատճառները

Եթե դուք կին եք, ձեր պտղաբերությունը կարող է կախված լինել հետևյալ գործոններից՝

 • տարիք
 • ֆալոպյան փողերի հետ կապված որևէ խնդրի առկայություն (օրինակ՝ անանցանելիություն)
 • էնդոմետրիոզ կամ ձվազատման հետ կապված խնդիրներ
 • արգանդի միոմա (ֆիբրոիդ)
 • սեռական օրգանների թերզարգացում (ինֆանտիլիզմ)
 • նյարդաներզատական խանգարումներ
 • փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդություն (ՓԿՕԲՀ)
 • սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ (ՍՃՓՀ

Տղամարդկանց անպտղության պատճառները

Կնոջ անպտղաբերությունը կարող է պայմանավորված լինել ոչ թե իր, այլ՝ իր զուգընկերոջ ամլությամբ։ Տղամարդկանց ամլության պատճառ կարող են հանդիսանալ՝

 • ՍՃՓՀ
 • ամորձիների և դրանց խողովակների հետ կապված բնածին կամ ձեռքբերովի խնդիրներ
 • սերմնահեղուկի քչացում
 • սպերմատոզոիդների հետ կապված խնդիրներ
 • նյարդաներզատական խանգարումներ
 • ժառանգական խնդիրներ։

Անպտղության բուժում և կանխարգելում

Անպտղության բուժումը պետք է սկսել որքան հնարավոր է վաղ։ Բուժումը ներառում է անպտղության պատճառների վերացումը՝ բորբոքային հիվանդության բուժում, ՍՃՓՀ բուժում, արգանդափողերի անցանելիության վերականգնում, այդ թվում՝ վիրահատությամբ, ներզատական խանգարումների համալիր բուժում և այլն։

Անպտղության կանխարգելման հիմնական միջոցառումը սեռական օրգանների բորբոքային կամ վարակային հիվանդությունների ժամանակին կանխումն ու բուժումն է, աբորտից խուսափելը, անձնական հիգիենայի կանոնների պահպանումը։ Անպտղության կանխարգելման համատեքստում կարևոր է նաև մարմնի նորմալ կշռի պահպանումը, դաշտանային ցիկլի խանգարումների կարգավորումը և այլն։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 17-05-2019