Skip to main content

Ախտանիշներ - Ֆրոնտոտեմպորալ դեմենցիա

Ֆրոնտոտեմպորալ դեմենցիայի (ՖՏԴ) կամ ճակատաքունքային թուլամտության ախտանիշները տարբերվում են անձից անձ:

Ժամանակի ընթացքում, սովորաբար՝ տարիների ընթացքում ախտանիշները հարաճուն կերպով վատթարանում են:

Ֆրոնտոտեմպորալ դեմենցիա ունեցող մարդիկ հակված են ունենալ ախտանիշների տեսակների խմբեր (կլաստերներ), որոնք առաջանում են միասին: Նրանք նաև կարող են ունենալ ախտանիշների տեսակների մեկից ավելի կլաստերներ:

Վարքագծային փոփոխություններ

Ֆրոնտոտեմպորալ դեմենցիայի ամենատարածված ախտանիշները ներառում են վարքագծային և անձնային կտրուկ շեղումներ: Դրանցից են՝

 • խորացող անհամարժեք (ոչ պատշաճ) սոցիալական վարքագիծ
 • կարեկցանքի և այլ միջանձնային հմտությունների կորուստ, օրինակ՝ այլ անձի զգացմունքների նկատմամբ անտարբերությունը
 • քննադատության և ինքնաքննադատության բացակայություն
 • զսպվածության կորուստ
 • հետաքրքրության բացակայություն, որը նաև հայտնի է որպես ապաթիա (ապաթիան կարող է շփոթվել դեպրեսիայի հետ)
 • սևեռուն (կոմպուլսիվ) վարքագիծ, ինչպիսիք են մատներով թակելը, ծափ տալը կամ շրթունքները ծամելը
 • անձնական հիգիենայի անտեսում
 • փոփոխություններ ուտելու սովորությունների մեջ, օրինակ՝ չափից շատ ուտելը կամ քաղցրավենիք և կոնֆետներ նախընտրելը
 • առարկաներ ուտելը
 • սևեռուն կերպով բերանը մի բան դնելու ցանկություն:

Խոսքային և լեզվային ախտանիշներ

Ֆրոնտոտեմպորալ դեմենցիայի որոշ ենթատեսակներ հանգեցնում են լեզվային ունակության փոփոխության կամ խոսքի կորստի: Այդ ենթատեսակները ներառում են առաջնային հարաճուն (պրոգրեսիվ) աֆազիա, սեմանտիկ (իմաստային) դեմենցիա և հարաճուն (պրոգրեսիվ) ագրամատիկ աֆազիա, որը նաև հայտնի է որպես հարաճուն ոչ սահուն աֆազիա:

Այս վիճակները կարող են պատճառել հետևյալը:

 • Գրավոր և բանավոր լեզուն օգտագործելու և հասկանալու դժվարությունների աճ: ՖՏԴ ունեցող մարդիկ հաճախ չեն կարող գտնել խոսքի մեջ օգտագործման ճիշտ բառը:
 • Իրերն իրենց անունով կոչելու դժվարություն: ՖՏԴ ունեցող մարդիկ կարող են ճիշտ բառը փոխարինել ավելի ընդհանուր բառով, օրինակ՝ գրիչի համար օգտագործել «այն» բառը:
 • Բառերի իմաստներն այլևս չհասկանալը:
 • Ոչ հաստատուն խոսք, որը կարող է հնչել հեռագրի ձևով՝ օգտագործելով պարզ, երկբառանոց նախադասություններ:
 • Նախադասություն կազմելիս սխալներ անելը:

Շարժողական խանգարումներ

Ֆրոնտոտեմպորալ դեմենցիայի հազվադեպ հանդիպող ենթատեսակները կարող են առաջացնել շարժումներ, որոնք նման են Պարկինսոնի հիվանդությամբ կամ ամիոտրոֆիկ կողմնային սկլերոզով մարդկանց մոտ դիտվող շարժումներին:

Շարժողական ախտանիշները կարող են ներառել՝

 • տրեմոր (դող)
 • մկանային կարկամություն (ռիգիտություն)
 • մկանային կծկանքներ (սպազմ) կամ ջղաձգումներ (ցնցումներ)
 • շարժումների վատ կառավարում (կորդինացիա)
 • կուլ տալու հետ կապված դժվարություններ
 • մկանային թուլություն
 • անտեղի ծիծաղ կամ լաց
 • վայր ընկնելը կամ քայլելու հետ կապված խնդիրներ:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Դիմեք ձեր բժշկին և նրա ուղղորդմամբ՝ համապատասխան մասնագետին (նյարդաբան, հոգեբան, հոգեբույժ և այլն), եթե ձեր կամ ձեր հարազատներից մեկնումեկի մոտ կասկածում եք դեմենցիայի նշաններ: Քիչ չեն դեպքերը, երբ ՖՏԴ-ն շփոթվում է հոգեկան խանգարման կամ Ալցհեյմերի հիվանդության հետ, ուստի վաղ ախտորոշումը և բուժումը կարևոր են:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-02-2024
Վերջին վերանայում՝ 26-04-2024