Skip to main content

Ախտորոշում - Աճման ցավեր

Հնարավոր է, որ ձեր երեխայի աճման ցավերի ախտորոշման համար որևէ հետազոտություն կարիք չլինի:

Որոշ դեպքերում ձեր երեխայի բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ հետազոտություններ, ինչպիսիք են արյան թեստը կամ ռենտգենը: Սա օգնում է բացառել ձեր երեխայի գանգատների և ախտանիշների այլ հնարավոր պատճառները:

Երեխաների ոտքերի ցավի ոչ բոլոր տեսակներն են աճման ցավեր: Երբեմն ոտքի ցավը կարող է առաջանալ որևէ այլ պատճառից, որը կարող է պահանջել համապատասխան բուժում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 25-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024