Skip to main content

Ախտորոշում - Լիպոմա

Լիպոմաներն ախտորոշվում են ֆիզիկական քննության (բուժզննման) հիման վրա:

Այնուամենայնիվ, լիպոմայի ախտորոշումը հաստատելու համար ձեր բժիշկը նաև կարող է խորհուրդ տալ՝

  • լաբորատոր թեստի համար ուռուցքից փոքր հյուսվածքային նմուշի հեռացում (բիոպսիա)
  • ռենտգեն կամ այլ պատկերային հետազոտություն, օրինակ՝ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ) կամ համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ), եթե լիպոման մեծ է, ունի անսովոր բնույթ կամ ենթամաշկային բջջանքից ավելի խոր ընկած տեղակայում:

Խիստ հազվադեպ լիպոմային նմանվող ուռուցքը իրականում կարող է լինել քաղցկեղի տեսակներից մեկը, որը կոչվում է լիպոսարկոմա: Լիպոսարկոման ճարպային հյուսվածքի քաղցկեղային ուռուցք է, որն աճում է արագորեն, չունի լիպոմային բնորոշ շարժունակություն և սովորաբար ցավոտ է: Սովորաբար ՄՌՏ կամ ԿՏ սքան նշանակվում է, եթե ձեր բժիշկը կասկածում է լիպոսարկոմա:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 23-05-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024