Skip to main content

Նկարագիր - Երկար QT համախտանիշ

Երկար QT կամ երկարատև QT միջակայքի համախտանիշը սրտի էլեկտրական համակարգի հիվանդություն է, որը կարող է առաջացնել արագացած, քաոսային սրտազարկ՝ առիթմիա:

Հիվանդությունը ստացել է այսպիսի անսովոր անվանում՝ ելնելով էլեկտրասրտագրությամբ (ԷՍԳ) բնորոշ շեղման՝ QT միջակայքի երկարացման: Այն կարող է ընթանալ անկանոն սրտազարկով, ուշագնացությամբ կամ ցնցումներով, իսկ որոշ դեպքերում կարող է նաև հանգեցնել հանկարծամահության: Կան երկար QT համախտանիշի բուժման տարբեր արդյունավետ մեթոդներ:

Երկար QT համախտանիշը սրտի ռիթմի խանգարում է, որը դրսևորվում է հաճախացած, քաոսային սրտազարկով: Այսպիսի հաճախացած սրտի աշխատանքը կարող է նպաստել հանկարծակի ուշաթափության կամ ցնցումների առաջացմանը:

Դուք կարող եք ունենալ գենետիկ փոփոխություն (մուտացիա), որը բարձրացնում է բնածին երկար QT համախտանիշի ռիսկը: Որոշ դեղերը, օրգանիզմում աղերի և միներալների անհավասարակշռությունը (էլեկտրոլիտային շեղումներ) և առողջական խնդիրներն իրենց հերթին կարող են առաջացնել ձեռք բերովի երկար QT համախտանիշ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 13-06-2020
Վերջին վերանայում՝ 18-04-2024