Skip to main content

Բարդություններ - Նեյրտոպենիա

Նեյտրոպենիան կարող է ձեզ ավելի խոցելի դարձնել վարակների նկատմամբ:

Երբ նեյտրոպենիան ծանր է, նույնիսկ ձեր բերանի խոռոչի և մարսողական խողովակի նորմալ բակտերիաները կարող են առաջցնել ծանր վարակ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 03-08-2023
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024