Skip to main content

Բուժում - Նեյրտոպենիա

Բուժումը կախված է նեյտրոպենիայի պատճառից և ծանրության աստիճանից:

Նեյտրոպենիայի որոշ տեսակներ կարող են բուժում չպահանջել: Այլ դեպքերում, բուժման տարբերակները կախված են նրանից, թե ինչն է առաջացնում ձեր նեյտրոֆիլների ցածր մակարդակը:

Բուժումները կարող են ներառել հետևյալը:

  • Հակաբիոտիկներ. hակաբիոտիկային բուժումը կարող է փրկել ձեր կյանքը, եթե ունեք ջերմությամբ ուղեկցվող նեյտրոպենիա (տենդային նեյտրոպենիա): Ձեր բժիշկը, հավանաբար, կընդունի ձեզ հիվանդանոց, որտեղ դուք հակաբիոտիկներ կստանաք ներերակային ճանապարհով (երակի միջոցով)՝ ձեր վարակի դեմ պայքարելու համար և կանցնեք թեստեր՝ հնարավոր վարակը նույնականացնելու համար:
  • Կորտիկոստերոիդներ. ձեր բժիշկը կարող է նշանակել կորտիկոստերոիդներ, եթե ունեք աուտոիմուն հիվանդություն: Այս դեղամիջոցները կարող են ճնշել (թուլացնել) ձեր օրգանիզմի իմունային պատասխանը, որն առաջացնում է ձեր նեյտրոֆիլների ոչնչացում:
  • Գրանուլոցիտների գաղութ-խթանող գործոն (G-CSF). ձեր բժիշկը նաև կարող է նշանակել դեղամիջոցներ, որոնք նպաստում են ձեր ոսկրածուծում արյան սպիտակ բջիջների արտադրությանը: Դուք հավանաբար կստանաք G-CSF, եթե ստանում եք քիմիոթերապիա:

Եթե նեյտրոպենիա է առաջացնում ձեր օգտագործած դեղամիջոցը, ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ, որ դադարեցնեք այն կամ փոփոխի ձեր դեղաչափը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 03-08-2023
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024