Skip to main content

Պատճառներ - Ճառագայթում

Ճառագայթային հիվանդությունը զարգանում է ճառագայթման բարձր դոզաների ազդեցությանը ենթարկվելուց:

Ճառագայթումն ատոմներից ազատվող էներգիան է, որը հանդես է գալիս որպես ալիք կամ նյութի փոքր մասնիկ: Այս տեսակ ճառագայթումը նաև կոչվում է իոնացնող: Մարդը կարող է ենթարկվել ինչպես իոնացնող ճառագայթների, այնպես էլ ներշնչվող օդով, ստամոքսաաղիքային խողովակով կամ մաշկի միջոցով օրգանիզմ ներթափանցած ռադիոակտիվ տարրերի ազդեցությանը։

Ճառագայթային հիվանդությունը զարգանում է, երբ բարձր էներգիայի ճառագայթումը վնասում կամ ոչնչացնում է օրգանիզմի որոշակի բջիջներ: Բարձր էներգիայի ճառագայթման ազդեցության նկատմամբ օրգանիզմի առավել զգայուն, հետևաբար՝ առավել վտանգված հյուսվածքներն են ոսկրածուծի բջիջները և աղիքային խողովակի լորձաթաղանթը:

Ռիսկի գործոններ

Բարձր դոզաներով ճառագայթման աղբյուրի ազդեցությանը ենթարկվելը մեծացնում է ճառագայթային հիվանդության ռիսկը: Բարձր դոզայի ճառագայթման աղբյուրներից են՝

  • միջուկային արդյունաբերական օբյեկտում վթար
  • միջուկային արդյունաբերական օբյեկտի վրա հարձակում
  • փոքր ռադիոակտիվ սարքի աշխատանքի խափանում
  • ռադիոակտիվ նյութ արձակող պայթուցիկ սարք (կեղտոտ ռումբ)
  • միջուկային ռումբի պայթյուն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 27-02-2024
Վերջին վերանայում՝ 28-04-2024