Skip to main content

Ճառագայթային հիվանդության բուժման նպատակներն են՝ կանխել հետագա ռադիոակտիվ աղտոտումը. բուժել կյանքին սպառնացող վնասվածքները, ինչպիսիք են այրվածքները և տրավմաները, նվազեցնել ախտանիշները և կառավարել ցավը:

Ռադիոակտիվ աղտոտման վերացում (դեկոնտամինացիա)

Դեկոնտամինացիան ներառում է արտաքին ռադիոակտիվ մասնիկների հեռացում: Հագուստի և կոշիկների հեռացումը վերացնում է արտաքին ռադիոակտիվ աղտոտման մոտ 90%-ը: Զգուշությամբ ջրով և օճառով լվանալը մաշկից հեռացնում է ճառագայթման լրացուցիչ մասնիկները:

Դեկոնտամինացիան կանխում է ռադիոակտիվ նյութերի ավելի շատ տարածումը: Այն նաև նվազեցնում է ներշնչման, կուլ տալու կամ բաց վերքերով ներքին աղտոտման վտանգը:

Վնասված ոսկրածուծի բուժում

Գրանուլոցիտների գաղութ-խթանող գործոն կոչվող սպիտակուցը, որը նպաստում է արյան սպիտակ բջիջների (լեյկոցիտների) աճին, կարող է հակազդել ոսկրածուծի վրա ճառագայթային հիվանդության ազդեցությանը: Սպիտակուցային հիմքով այս դեղամիջոցով բուժումը, որը ներառում է Ֆիլգրաստիմ (Նեուպոգեն), Սարգրամոստիմ (Լեյկին) և Պեգֆիլգրաստիմ (Նեուլաստա), կարող է խթանել արյան սպիտակ բջիջների արտադրությունը և օգնել հետագա վարակների կանխարգելմանը:

Եթե առկա է ոսկրածուծի ծանր վնասում, նաև կարող է նշանակվել արյան կարմիր բջիջների (էրիթրոցիտների) կամ արյան թիթեղիկների (թրոմբոցիտների) փոխներարկում:

Ներքին ռադիոակտիվ աղտոտման բուժում

Որոշ բուժումներ կարող են կրճատել ռադիոակտիվ մասնիկներից առաջացած ներքին օրգանների վնասումները: Բժշկական անձնակազմը կնշանակի այս բուժումը միայն այն դեպքում, եթե դուք ենթարկվել եք որոշակի տեսակի ճառագայթման:

 • Կալիումի յոդիդ. սա յոդի ոչ ռադիոակտիվ ձևն է: Յոդն անհրաժեշտ է վահանաձև նորմալ գործունեության համար: Զգալի ճառագայթման ենթարկվելիս վահանաձև գեղձը կլանում է ռադիոակտիվ յոդը (ռադիոյոդ), ինչպես կկլաներ յոդի մյուս ձևերը: Ռադիոյոդն ի վերջո օրգանիզմից հեռացվում է մեզի միջոցով: Կալիումի յոդիդ ընդունելու դեպքում այն կարող է լրացնել վահանաձև գեղձի «թափուր տեղերը» և կանխել ռադիոյոդի կլանումը։ Կալիումի յոդիդն ամեն ինչի դեմ բուժում չէ: Այն առավել արդյունավետ է, եթե այն ընդունվում է ռադիոակտիվ ազդեցությունից հետո մեկ օրվա ընթացքում:

 • Պրուսական կապույտ (Radiogardase). այս տեսակի ներկանյութը կապվում է ռադիոակտիվ տարրերի մասնիկների հետ, որոնք հայտնի են որպես ցեզիում և թալիում: Այնուհետև ռադիոակտիվ մասնիկներն օրգանիզմի հեռանում են կղանքի միջոցով: Այս բուժումն արագացնում է ռադիոակտիվ մասնիկների հեռացումը և նվազեցնում բջիջների կողմից ճառագայթման կլանման քանակը:

 • Դիէթիլենտրիամին պենտաքացախաթթու (ԴՏՊԹ, DTPA). այս նյութը կապվում է մետաղների հետ։ ԴՏՊԹ-ն կապվում է պլուտոնիումի, ամերիցիումի և կուրիումի ռադիոակտիվ տարրերի մասնիկներին։ Ռադիոակտիվ մասնիկներն օրգանիզմից դուրս են գալիս մեզի միջոցով։ Դա նվազեցնում է կլանված ճառագայթման քանակը:

Օժանդակող բուժում

Ճառագայթային հիվանդության բուժումը նաև կարող է ներառել լրացուցիչ դեղամիջոցներ կամ միջոցառումներ՝ ուղղված հետևյալ վիճակների բուժմանը՝

 • բակտերիալ վարակներ
 • գլխացավեր
 • ջերմություն
 • փորլուծություն
 • սրտխառնոց և փսխում
 • ջրազրկում
 • այրվածքներ
 • վերքեր կամ խոցեր:

Պալիատիվ բուժում

Ճառագայթման շատ մեծ դոզաներ կլանած անձն ապաքինվելու և ապրելու քիչ հնարավորություն ունի: Կախված հիվանդության ծանրության աստիճանից, մահը կարող է զարգանալ երկու օրից մինչև երկու շաբաթվա ընթացքում: Ճառագայթման մահացու դոզաներ ստացած մարդկանց կարող են նշանակվել դեղամիջոցներ ցավը, սրտխառնոցը, փսխումը և փորլուծությունը մեղմացնելու համար: Նրանք նաև կարող են օգտվել հոգեբանական օժանդակությունից:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 27-02-2024
Վերջին վերանայում՝ 28-04-2024