Skip to main content

Ինքնօգնություն - Քոս

Քոսի բուժումից հետո ձեր մաշկի քորը դեռ կարող է մի քանի շաբաթ շարունակվել:

Ձեր բժշկին տեղեկացնելուց հետո ալերգիայի դեմ բերանային հաբեր ընդունելը կամ սովորական նրբաքսուքների (կրեմների) օգտագործումը, ինչպիսին է կալամին լոսյոնը, կարող է օգնել թեթևացնել քորը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 19-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024