Բակտերիալ դիզենտերիա (շիգելա). պատճառներ

Բակտերիալ դիզենտերիա (շիգելա). պատճառներ

Բակտերիալ դիզենտերիան հարուցվում է Enterobacteriaceae ընտանիքի շիգելա (Shigella) ցեղի​ բակտերիաների չորս տեսակներով։​

Ի՞նչ է շիգելան

Շիգելան դիզենտերիա կամ շիգելային վարակ (շիգելոզ) հարուցող բակտերիան է, որն առավելապես ախտահարում է վարակված մարդու ստամոքս-աղիքային համակարգը, մասնավորապես՝ հաստ աղիները:

Շիգելաները կորացած գրամ-բացասական անշարժ ցուպիկներ են, որոնք սպոր և պատիճ չեն առաջացնում։

Այս բակտերիաները կայուն են չորացման և ցածր ջերմաստիճանի նկատմամբ։ Չորացած արտաթորանքներում կարող են պահպանվել 4-5 ամիս, հողի մեջ՝ 3-4 ամիս, ջրի մեջ՝ 15 օրից-3 ամիս, մրգերում, բանջարեղեններում՝ մինչև 2 շաբաթ, իսկ կաթի և կաթնամթերքի մեջ՝ մի քանի շաբաթ։ Սառույցի մեջ շիգելլաները կարող են ապրել մինչև 96 օր։

Շիգելաները բավականին զգայուն են ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ։

Շիգելա բակտերիայի տեսակները

Գոյություն ունեն շիգելա բակտերիաների հետևյալ տեսակները՝

 • Shigella dysenteriae. ունի 12 շճատեսակ (որոնցից է Գրիգորև-Շիգան, որն առաջացնում է ամենածանր ընթացքով և բարձր մահացությամբ դիզենտերիա), հիմնականում հանդիպում է զարգացող երկրներում (Աֆրիկա, Հարավարևելյան Ասիա և Լատինական Ամերիկա) և գլխավորապես տարածվում է կենցաղ-կոնտակտային ճանապարհով
 • Shigella flexneri. ունի 6 շճատեսակ, նույնպես հիմնականում հանդիպում է զարգացող երկրներում, այդ թվում՝ Հայաստանում և գլխավորապես տարածվում է ջրային ճանապարհով
 • Shigella sonnei. ունի միայն 1 շճատեսակ, հիմնականում հանդիպում է զարգացած երկրներում և գլխավորապես տարածվում է կաթնամթերքներով
 • Shigella boydii. ունի 18 շճատեսակ և հիմնականում հանդիպում է Հնդկական թերակղզում:

Շիգելաների արտադրած թույները (տոքսիններ)

Դիզենտերիայի ախտածագման և ախտանիշների զարգացման մեջ կարևոր նշանակություն ունեն հարուցիչի արտադրած թույները: Շիգելաները արտադրում են էնդոտոքսին և էկզոտոքսիններ (էնտերոտոքսին, ցիտոտոքսին և նեյրոտոքսին)։

 • Էնդոտոքսիններ. առաջանում են ստամոքսում և աղիքներում ստամոքսահյութի, աղաթթվի, աղիների սեկրետոր հյութերի, անտագոնիստ բակտերիաների ազդեցության տակ շիգելաների քայքայումից և անցնելով արյան մեջ, զարգացնում են ինտոքսիկացիա
 • Էկոզոտոքսիններ. արտադրվում են այն «ինվազիվ» շիգելաների կողմից, որոնք, հաղթահարում են վերոնշյալ «խոչընդոտները», հասնում բարակ աղիներ և թափանցում էնտերոցիտներ (աղիթի պատի բջիջներ)
  • էնտերոտոքսին. ընկճում է նատրիումի, քլորի և ջրի ներծծումը բարակ աղու պատի կողմից և բերում է սեկրետոր լուծի առաջացման, որը կլինիկորեն արտահայտվում է հիվանդության սկզբում կարճատև առատ լուծով
  • ցիտոտոքսին. ընկճում է սպիտակուցների սինթեզը
  • նեյրոտոքսին:

Շիգելաների մի մասը հասնում է և ստամոքսաղիքային խողովակի ստորին հատվածներ, որտեղ տեղի է ունենում ինվազիա հաստ աղու էպիթելային բջիջների մեջ՝ հետագայում բերելով դիզենտերիային բնորոշ կոլիտային ախտանիշների զարգացմանը:

Ինչպե՞ս է շիգելան տարածվում

Դուք կարող եք դիզենտերիայով վարակվել, եթե պատահականորեն կուլ տաք շիգելա բակտերիան: Սա կարող է տեղի ունենալ, երբ դուք՝

 • հպվեք ձեր բերանին. եթե դուք ձեր ձեռքերը լավ չեք լվանում դիզենտերիայով վարակված երեխայի կամ խնամյալի տակդիրը փոխելուց հետո, ապա դուք ևս կարող եք վարակվել (ուղղակի մարդ-մարդ շփումը հիվանդության տարածման ամենահաճախ հանդիպող ճանապարհներից է)
 • ուտեք վարակված սննդամթերք. վարակված մարդը, ով հպվում կամ ձեռք է տալիս մթերքին, կարող է փոխանցել վարակն այն մարդուն, ով ուտում է այդ մթերքը, ինչպես նաև բուսական ծագման սննդամթերքը կարող է նաև վարակվել, եթե աճում է կոյուղաջերերով աղտոտված հողում:
 • խմեք վարակված ջուր. ջուրը կարող է աղտոտվել կամ կոյուղաջրերից կամ էլ դիզենտերիայով հիվանդ մարդու՝ այդ ջում լողալուց:

Վարակի աղբյուր են hանդիսանում առաջին հերթին սուր ընթացքով դիզենտերիայով հիվանդները, ապա՝ քրոնիկ դիզենտերիայով հիվանդները և բակտերիակիրները։ Հիվանդությունից հետո առաջանում է մինչև մեկ տարի տևողությամբ տվյալ տեսակի շիգելայի նկատմամբ:

Ովքե՞ր են բակտերիալ դիզենտերիայի ռիսկի խմբերը

Մինչև 5 տարեկան մանկահասակ երեխաներն ամենահավանականն է, որ կվարակվեն դիզենտերիայով, սակայն տարիքային բոլոր խմբերի մարդիկ էլ կարող են հիվանդանալ:

Շիգելայի տարածումն ավելի է հեշտանում սանիտարահիգիենիկ անբավարար միջավայրերում ապրելիս կամ այնպիսի երկրներ ճանապարհորդելիս, որտեղ դիզենտերիան տարածված է:

Ռիսկի խմբում են նաև թույլ իմունային համակարգով մարդիկ, ինչպես նաև տղամարդկանց հետ սեքսով զբաղվող տղամարդիկ (ուղղակի կամ ոչ ուղղակի բերան-հետանցքային կոնտակտ):

Հոդվածը վերանայվել է՝ 21-03-2021