Բակտերիալ դիզենտերիա (շիգելա). կանխարգելում

Բակտերիալ դիզենտերիա (շիգելա). կանխարգելում

​Դիզենտերիայի դեմ ընդհանրական պայքարը պայմանավորված է բուժկանխարգելիչ, սանիտարհիգիենիկ և հակահամաճարակային միջոցառումների համալիր և արդյունավետ իրականացման հետ:​

Դիզենտերիայի դեմ որևէ պատվաստանյութ գոյություն չունի, սակայն դուք կարող եք կանխարգելել այս հիվանդությամբ վարակվելը կամ վարակը տարածել,եթե հետևեք մի շարք պարզ կանոնների:

Ինչպե՞ս կանխարգելել դիզենտերիայով վարակվելը

 • Հոսող մաքուր ջրով լվացեք ձեր ձեռքերը հաճախակի, լիարժեք և օճառով (հատկապես՝ զուգարանից օգտվելուց, երեխայի կամ խնամյալի տակդիրները փոխելուց առաջ և հետո, խոհանոցային գործերից կամ սնունդ ընդունելուց առաջ և հետո):
 • Խրախուսեք և օժանդակեք ձեր երեխաներին, որ նրանք հետևեն անձնական հիգիենայի կանոններին և հետևեք ձեր փոքր երեխաներին, երբ նրանք լվանում են իրենց ձեռքերը:
 • Oգտագործված տակդիրները փակ աղբարկղ դեն նետեք պատշաճ ձևով (որից հետո լվացեք ձեր ձեռքերը) և մանրէազերծեք բոլոր այն մակերևույթները, որոնց կպել է օգտագործված տակդիրը:
 • Խուսափեք կասկածելի որակի ջուր խմելուց՝ աղբյուրներ, ջրամբար և այլն:
 • Խուսափեք կասկածելի ջրով ջրավազաններում, գետերում, լճերում կամ սանիտարահիգիենիկ անբարենպաստ պայմաններով լողավազաններ հաճախելուց:
 • խուսափեք սեռական հարաբերությամբ զբաղվելուց որևէ մեկի հետ, ով ունի փորլուծություն կամ վերջերս է բուժվել լուծով ընթացող հիվանդությունից:
 • Ճանապարհորդելիս հետևեք անվտանգ սննդի և ջրի ուղեցույցներին և հաճախակի լվացեք ձեռքերը մաքուր հոսող ջրով ու օճառով:

Ինչպե՞ս կանխարգելել այլ մարդկանց դիզենտերիայով չվարակելը

 • Հաճախ լվացեք ձեռքերը, հատկապես՝
  • սնունդ կամ կերակուր պատրաստելուց առաջ
  • զուգարանից օգտվելուց կամ տակդիրները փոխելուց հետո:
 • Եթե ունեք փորլուծություն կամ գաստրոէնտերիտի այլ նշաններ, ապա՝
  • մի զբաղվեք խոհանոցային և սննդի հետ կապված այլ գործերով, քանի դեռ ձեր գանգատներն անհետանալուց չի անցել առնվազն 48 ժամ
  • մի կիսեք ձեր կերակուրն ընտանիքի այլ մարդկանց հետ
  • մի հաճախեք լողավազան և մի գնացեք աշխատանքի, եթե ձեր մասնագիտական գործերը կապված են խնամքի, բուժման, սննդի արդյունաբերության կամ սպասարկման ծառայություններ մատուցելու հետ, քանի դեռ ձեր գանգատներն անհետանալուց չի անցել առնվազն 48 ժամ
  • մի ուղարկեք երեխաներին մսուր-մանկապարտեզ, դպրոց կամ բակ, քանի դեռ նրանց գանգատներն անհետանալուց չի անցել առնվազն 24 ժամ
  • խուսափեք զբաղվեք սեռական հարաբերությամբ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021