Բակտերիալ դիզենտերիա (շիգելա). ախտորոշում

Բակտերիալ դիզենտերիա (շիգելա). ախտորոշում

Դիզենտերիան ախտորոշվում է համաճարակաբանական անամնեզի տվյալների, հիվանդության կլինիկական ընթացքի, գործիքային և լաբորատոր հետազոտությունների հիման վրա:

Բժիշկը հաշվի է առնում, որ փորլուծությունը կամ արյունոտ փորլուծությունը կարող են առաջանալ դիզենտերիայից բացի մի շարք այլ հիվանդությունների ժամանակ:

Բակտերիալ դիզենտերիայի ախտորոշումը հաստատվում է կղանքի մանրէաբանական հետազոտությամբ: Լաբորատորիայում կարող է հայտնաբերվել ինչպես բուն շիգելա բակտերիաները, այնպես էլ դրանց արտադրած թույները:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021