Skip to main content

Նկարագիր - Լուսնոտություն

Գիշերաշրջիկությունը կամ լուսնոտությունը, որը նաև հայտնի է որպես սոմնամբուլիզմ, իրենից ներկայացնում է քնած վիճակում վեր կենալը և քայլելը։

Գիշերաշրջիկությունը, որն ավելի տարածված է երեխաների, քան մեծահասակների մոտ, սովորաբար վերանում է դեռահասության տարիներին: Գիշերաշրջիկության առանձին դեպքերը հաճախ չեն ազդարարում որևէ լուրջ խնդրի մասին կամ պահանջում բուժում: Այնուամենայնիվ, կրկնվող գիշերաշրջիկությունըկարող է հուշել հիմքում ընկած քնի խանգարման մասին:

Չափահասների մոտ գիշերաշրջիկությունը քնի այլ խանգարումների, ինչպես նաև առողջական խնդիրների հետ շփոթվելու կամ զուգակցվելու ավելի մեծ հավանականություն ունի:

Եթե ձեր տան անդամներից որևէ մեկը քնած վիճակում քայլում է, կարևոր է նրան պաշտպանել գիշերաշրջիկության հետ կապված հնարավոր վնասվածքներից:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 02-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024