Skip to main content

Ինքնօգնություն - Լուսնոտություն

Եթե գիշերաշրջիկությունը (լուսնոտություն) ձեզ կամ ձեր երեխայի համար խնդիր է, փորձեք այս խորհուրդները:

  • Դարձրեք շրջապատն անվտանգ. եթե գիշերաշրջիկությունը հանգեցրել է վնասվածքների կամ կարող է դա պատճառել, հաշվի առեք հետևյալ նախազգուշական միջոցները: Քնելուց առաջ փակեք և կողպեք բոլոր պատուհանները և դրսի դռները: Դուք նույնիսկ կարող եք փակել ներքին դռները կամ դռների վրա ազդանշաններ կամ զանգեր տեղադրել: Հատակից հեռացրեք էլեկտրական լարերը, սայթակող գորգիկները և այլն: Հնարավորության դեպքում քնեք առաջին հարկի ննջասենյակում: Տեղադրեք սուր կամ փշրվող առարկաներն անհասանելի վայրերում և փակի տակ պահեք տան բոլոր զենքերը: Եթե ձեր երեխան ունի գիշերաշրջիկություն, թույլ մի՛ տվեք, որ նա քնի երկհարկանի մահճակալում:
  • Քնած վիճակում քայլող անձին զգուշությամբ ուղղորդեք անկողին. պետք չէ նրան արթնացնել։ Թեև նրա համար արթնանալը վտանգավոր չէ, արթնանալուց հետո կարող է առաջանալ շփոթվածություն, ապակողմնորոշում և հնարավոր է՝ հոգեշարժական գրգռվածություն (աժիտացիա):
  • Ստացեք բավարար քուն. հոգնածությունը կարող է նպաստել գիշերաշրջիկությանը: Եթե ձեր քունն անբավարար է, փորձեք ավելի վաղ մտնել անկողին, ավելի կանոնավոր քնի ռեժիմ սահմանել կամ կարճացնել ցերեկային նինջերը, հատկապես փոքր երեխաների դեպքում: Հնարավորության դեպքում խուսափեք քնի ժամանակ հնչող ձայներից կամ այլ խթանիչներից, որոնք կարող են խանգարել քունը:
  • Սահմանեք քնելուց առաջ կանոնավոր, հանգստացնող ռեժիմ. քնելուց առաջ զբաղվեք հանգիստ, հանգստացնող գործեորվ, ինչպիսիք են գրքեր կարդալը, գլուխկոտրուկներ լուծելը կամ տաք լոգանք ընդունելը: Մեդիտացիան կամ ռելաքսացիայի վարժությունները նույնպես կարող են օգնել: Դարձրեք ննջասենյակը հարմարավետ և հանգիստ քնելու վայր:
  • Կրճատեք ավելորդ սթրեսը. բացահայտեք սթրես պատճառող խնդիրները և ձեր սթրեսը նվազեցնելու ուղիները: Խոսեք այն մասին, թե ինչն է ձեզ անհանգստացնում: Կամ եթե ձեր երեխան քնում է և անհանգիստ կամ լարված է թվում, խոսեք նրա հետ ցանկացած մտահոգության մասին: Հոգեկան առողջության մասնագետը կարող է օգնել:
  • Հասկացեք բնույթը. մի քանի գիշերվա ընթացքում նշեք, կամ ձեր ընտանիքից մեկնումեկին խնդրեք, որ գրի առնի, թե քնելուց քանի րոպե հետո տեղի է ունենում գիշերաշրջիկության դրվագը: Եթե ժամանակը բավականին օրինաչափ է, այս տեղեկատվությունը օգտակար է սպասողական արթնացումները նախատեսելու համար:
  • Խուսափեք ալկոհոլից. ալկոհոլային խմիչքների օգտագործումը կարող է խանգարել լավ գիշերային քունը և կարող է նպաստել գիշերաշրջիկության առաջացմանը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 02-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024