Skip to main content

Պատճառներ - Միջողնային դիսկ

Ողնային կամ միջողնային սկավառակների հետ կապված խնդիրները կարող են ունենալ տարբեր պատճառներ:

Ավելի հաճախ հանդիպում են սկավառակի (դիսկ) պրոլափսը և դեգեներատիվ ախտահարումը:

Սկավառակի պրոլափսի պատճառները

Միջողնային սկավառակի պրոլափսն առաջանում է, երբ ի հայտ է գալիս այդ սկավառակի կակուղ կորիզի ճողվածք, որը դուրս է գալիս սկավառակի սահմաններից, ճնշում է հարակից նյարդարմատը և վերջինիս ձգման ժա­մա­նակ առաջացնում ցավ:

Սկավառակի կառուցվածքային վերոնշյալ փոփոխության վերջնական պատճառը հայտնի չէ, սակայն սկավառակի պրոլափսն ավելի հաճախ զարգանում է այն անձանց մոտ, ովքեր՝

  • միջին տարիքի են
  • տղամարդ են
  • մեծ ծանրություններ են բարձրացնում կամ ծանր ֆիզիկական աշխատանք են կատարում
  • գործի բերումով կամ աշխատանքային պայմաններից ելնելով երկար ժամանակի ընթացքում նստած են մնում
  • գեր են:

Սկավառակի դեգեներատիվ ախտահարման պատճառները

Այս խնդիրն ավելի հաճախանում է տարիքին զուգահեռ: Ողնաշարային վնասվածքներ կամ վարակներ ունեցած անձանց մոտ ողնային սկավառակների դեգեներատիվ ախտահարման հավանականությունը բարձրանում է:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 18-10-2019
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024