Skip to main content

Ախտանիշներ - Միջողնային դիսկ

Ողնային կամ միջողնային սկավառակների հետ կապված խնդիրների գլխավոր ախտանիշներն են մեջքի ցավերը և նյարդացավը:

Մեջքի (թիկունքի) ցավեր

Մեջքի շրջանի ցավերի տեղակայումը և ուժգնությունը կախված է ախտահարված սկավառակից, ինչպես նաև վերջինիս ֆիզիկական՝ կառուցվածքային փոփոխությունից: Որոշ՝ բարձր տեղակայված սկավառակների ախտահարումը կարող է ուղեկցվել ոչ թե մեջքի, այլ՝ պարանոցի շրջանի ցավերով:

Նյարդացավեր

Նյարդացավը սովորաբար ի հայտ է գալիս, երբ ախտահարված սկավառակը սեղմում-ճնշում է հարակից նյարդը: Ողնային սկավառակների խնդիրներով պայմանավորված ամենահաճախ հանդիպող նյարդացավը իշիասն է, երբ ախտահարված սկավառակը սեղմում-ճնշում է ձեր նստանյարդը: Այս նյարդը ձգվում է սկսած ձեր հետույքից ու ազդրերից մինչև ոտնաթաթեր: Ցավը կարող է լինել հանկարծակի և սուր՝ ճառագայթվելով դեպի սրունքի հետին մակերես, անգամ հասնելով ոտնաթաթեր: Ոչ հազվադեպ նման նյարդացավերը կարող են ուղեկցվել թմրածության զգացողությամբ և ծակծկոցներով:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 18-10-2019
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024