Skip to main content

Ախտանիշներ - Կակազություն

Կակազության գանգատներն ու ախտանիշները կարող են ներառել հետևյալը՝

 • բառ, արտահայտություն կամ նախադասություն սկսելու դժվարություն
 • բառի մեջ վանկերի կամ հնչյունների երկարացում
 • հնչյունի, վանկի կամ բառի հարկադրական կրկնություն
 • որոշակի վանկերի կամ բառերի համար կարճատև լռություն կամ բառի մեջ դադարներ («կոտրված բառ»)
 • լրացուցիչ բառերի ավելացում, օրինակ՝ «ըմ», եթե ակնկալվում է հաջորդ բառին անցնելու դժվարություն
 • դեմքի կամ մարմնի վերին հատվածի ավելորդ լարվածություն, ձգվածություն կամ շարժում՝ բառ արտաբերելու համար
 • խոսելու հետ կապված անհանգստություն
 • արդյունավետ հաղորդակցման սահմանափակված ունակություն:

Կակազելու հետ կապված խոսքի դժվարությունները կարող են ուղեկցվել հետևյալ նշաններով կամ երևույթներով՝

 • աչքերի արագ թարթում
 • շրթունքների կամ ծնոտի դող (տրեմոր)
 • դիմային տիկեր
 • գլխի ցնցումներ
 • բռունցքների սեղմում:

Կակազելը կարող է ավելի սաստկանալ, երբ անձը հուզված, հոգնած կամ սթրեսի մեջ է կամ երբ անհարմար է զգում, շտապում է կամ զգում է ճնշվածություն: Իրավիճակները, ինչպիսիք են խմբի առջև խոսելը կամ հեռախոսով զրուցելը, կարող են առանձնակի դժվար լինել կակազող մարդկանց համար:

Այնուամենայնիվ, կակազող մարդկանց մեծամասնությունը կարող է խոսել առանց կակազելու, երբ խոսում է ինքն իր հետ հետ կամ երբ երգում կամ խոսում է մեկ ուրիշի հետ միաժամանակ:

Ե՞րբ դիմել բժշկին կամ խոսքի-լեզվի մասնագետին

2-ից 5 տարեկան երեխաների համար կակազելու ժամանակաշրջաններ ունենալը սովորական երևույթ է: Երեխաների մեծամասնության համար սա խոսել սովորելու մի մասն է, և կակազելն ինքնուրույն լավանում է: Այնուամենայնիվ, եթե կակազությունը շարունակվում է, կարող է պահանջվել բուժում՝ ուղղված խոսքի սահունության բարելավմանը:

Կապ հաստատեք ձեր բժշկի հետ՝ ուղեգիր ստանալու համար կամ ուղղակիորեն դիմեք լոգոպեդին, եթե ունեք կակազություն, որը՝

 • տևում է ավելի քան վեց ամսին
 • ուղեկցվում է խոսքի կամ լեզվի հետ կապված այլ խնդիրներով
 • դառնում է ավելի հաճախակի կամ, չնայած երեխայի մեծանալուն, շարունակվում է
 • ուղեկցվում է մկանների ձգման կամ խոսքի հետ կապված տեսանելի դժվարության հետ
 • ազդում է դպրոցում, աշխատավայրում կամ սոցիալական հարաբերություններում արդյունավետ հաղորդակցման ունակության վրա
 • առաջացնում է անհանգստություն կամ հուզական խնդիրներ, ինչպիսիք են վախը կամ այնպիսի իրավիճակներից խուսափելը, որտեղ պահանջվելու է խոսել
 • սկսվում է չափահաս տարիքում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 28-01-2024
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024