Skip to main content

Պատճառներ - Ձեռքի բթամատի արթրիտ

Ձեռքի բութ (մեծ կամ առաջին) մատի արթրիտը կամ արթրոզը սովորաբար զարգանում է տարիքի մեծացմանը զուգընթաց:

Ձեռքի բթամատի հոդի նախկին տրավման կամ վնասվածքը նույնպես կարող է առաջացնել հոդաբորբ և ցավ:

Նորմայում ձեռքի բթամատի հոդի ներսում ոսկորների ծայրերը ծածկված են աճառներով, որոնք գործում են որպես առաձգական բարձիկներ և թույլ են տալիս, որ հոդում շարժում կատարելիս ոսկորները նվազ շփմամբ սահեն միմյանց վրայով: Արթրիտի դեպքում այդ աճառը քայքայվում է, իսկ դրա սահուն մակերեսը՝ կոպտանում, որն էլ հանգեցնում է ախտահարված հոդի շարժունակության կորստի և հետագա վնասման:

Հոդին հասցված վնասը կարող է հանգեցնել ոսկորների կողքերով նոր ոսկրային աճի, որը կոչվում է ոսկրային գերաճ կամ կոշտուկ (շպոռա): Դրանք կարող են մեծանալ և դառնալ արտաքինից տեսանելի՝ տձևացնելով ախտահարված հոդը:

Ռիսկի գործոններ

Ձեռքի բթամատի արթրիտի ռիսկը կարող են բարձրացնել հետևյալ գործոնները՝

  • իգական սեռ
  • 40-ից բարձր տարիք
  • գիրություն
  • որոշակի ժառանգական խանգարումներ, ինչպիսիք են հոդային կապանների թուլությունը կամ հոդերի ձևափոխումը
  • բութ մատի հոդի վնասվածքներ, ինչպիսիք են կոտրվածքները և գերձգումները
  • հիվանդություններ, օրինակ՝ ռևմատոիդ արթրիտ, որոնք փոփոխում են աճառի նորմալ կառուցվածքն ու գործառույթը (օստեոարթրիտը բութ մատի արթրիտի ամենատարածված պատճառն է, սակայն ռևմատոիդ արթրիտը նույնպես կարող է ազդել դաստակ-նախադաստակային առաջին հոդի վրա, սովորաբար՝ ավելի քիչ չափով, քան ձեռքի մյուս հոդերի վրա)
  • զբաղմունքներ և աշխատանքներ, որոնք առաջացնում են բթամատի հոդի գերլարում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 08-01-2024
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024