Skip to main content

Բուժում - Ձեռքի բթամատի արթրիտ

Ձեռքի բթամատի արթրիտի կամ արթրոզի վաղ փուլերում բուժումը սովորաբար ներառում է ոչ վիրահատական բուժումների զուգակցում:

Եթե արթրիտը ծանր է, կարող է անհրաժեշտ լինել վիրահատություն:

Դեղամիջոցներ

Ցավը մեղմացնելու համար ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ հետևյալը:

  • Տեղային դեղամիջոցներ, ինչպիսիք են Կապսաիցինը կամ Դիկլոֆենակը, որոնք պետք է քսել ախտահարված հոդը ծածկող մաշկին:
  • Սովորական ցավազրկողներ, ինչպիսիք են Ացետամինոֆենը (Պարացետամոլ, Թայլենոլ և այլն), Իբուպրոֆենը (Ադվիլ, Մոտրին IB և այլն) կամ Նապրոքսեն նատրիումը (Ալեվե):
  • Ավելի ուժեղ` դեղատոմս պահանջող ցավազրկողներ, ինչպիսիք են Ցելեկոքսիբը (Ցելեբրեքս) կամ Տրամադոլը (Կոնզիպ, Ուլտրամ):

Բեկակալ (ֆիքսատոր, օրթեզ, շինա)

Բեկակալը կարող է աջակցել ձեր հոդին և սահմանափակել ձեր բթամատի և դաստակի շարժումը: Դուք կարող եք կրել այն միայն գիշերվա ընթացքում կամ ամբողջ օրը:

Բեկակալները կարող են օգնել՝

  • ցավի նվազեցմանը
  • հոդի ճիշտ դիրքի օժանդակմանը, երբ կատարում եք որևէ գործ
  • հոդի համար հանգիստ վիճակի ապահովմանը:

Ներարկումներ

Եթե ցավազրկող միջոցները և բեկակալի օգտագործումն արդյունավետ չեն, ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ երկար ազդող կորտիկոստերոիդային դեղամիջոցի ներհոդային ներարկում: Կորտիկոստերոիդային ներարկումները կարող են ժամանակավորապես թուլացնել ցավերը և մեղմացնել բորբոքումը:

Վիրահատություն

Եթե ձեր արթրիտը չի արձագանքում այլ բուժումներին կամ եթե հազիվ եք կարողանում ծալել և տարածել ձեր բութ մատը, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ հետևյալ վիրահատական միջամտություններից մեկնումեկը:

  • Հոդի միաձուլում (արթրոդեզ). վնասված հոդի ոսկորները մշտապես ամրացվում են միմյանց: Միաձուլված հոդը կարող է ծանրություն կրել առանց ցավի, սակայն չունի որևէ ճկունություն:
  • Օստեոտոմիա. այս դեպքում փոփոխվում են տուժած հոդի ոսկորների դիրքերը, որը կարող է օգնել ձևափոխության ուղղմանը:
  • Տրապեզիէկտոմիա. այս դեպքում հեռացվում է ձեր բթամատի հոդի (տրապեզիա) ոսկորներից մեկը:
  • Հոդի փոխարինում (արթրոպլաստիկա). այս դեպքում վնասված հոդն ամբողջապես կամ դրա մի մասը հեռացվում է, որը փոխարինվում է ձեր ջլերից պատրաստված պատվաստուկով:

Այս բոլոր վիրահատությունները կարող են կատարվել ամբուլատոր պայմաններում: Վիրահատությունից հետո սովորաբար ձեր բթամատը և դաստակը մինչև վեց շաբաթվա ընթացքում անշարժացվում են գիպսով կամ բակակալով: Գիպսը հեռացնելուց հետո դուք կարող եք ֆիզիոթերապիա անցնել, որը կօգնի ձեր դաստակի ուժի ու շարժունակության վերականգնմանը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 08-01-2024
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024