Վաղաժամ ծննդաբերություն
Վաղաժամ ծննդաբերություն

Հղիությունների մեծ մասը շարունակվում է շուրջ 40 շաբաթ, և 37-42 շաբաթականներում ծնված երեխաները համարվում են նորմալ ժամկետային։