Skip to main content

Բարդություններ - Աբսանսային ցնցումներ

Թեև երեխաների մեծամասնության մոտ տարիքի հետ աբսանսային ցնցումներն անցնում են, որոշները՝

  • ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է ընդունեն հակացնցումային դեղամիջոցներ
  • ի վերջո ունենում են լիարժեք ցնցումներ, ինչպիսիք են գեներալիզացված տոնիկ-կլոնիկ նոպաները (grand mal):

Այլ հնարավոր բարդություններից են`

  • ուսուցման խնդիրներ
  • վարքագծային խնդիրներ
  • շրջապատից (սոցիալական) մեկուսացում
  • վնասվածք՝ ցնցման ժամանակ։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 15-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024