Skip to main content

Ախտորոշում - Աբսանսային ցնցումներ

Ձեր երեխայի բժիշկը, հավանաբար, կխնդրի, որ մանրամասն նկարագրեք ձեր երեխայի ցնցումները:

Նա նաև կարող է անցկացնել երեխայի ֆիզիկական քննություն (բուժզննում): Հետազոտությունները կարող են ներառել հետևյալը:

  • Էլեկտրաուղեղագրություն (էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա, EEG). այս անցավ միջոցառումը չափում է գլխուղեղի էլեկտրական ակտիվության ալիքները: Գլխուղեղի ալիքները EEG սարքին փոխանցվում են փոքր մետաղական թիթեղների միջոցով, որոնք կոչվում են էլեկտրոդներ և կցվում են գլխամաշկին մածուկով կամ առաձգական գլխարկով: Արագ շնչառությունը, որը հայտնի է որպես հիպերվենտիլացիա, EEG հետազոտության ընթացքում կարող է առաջացնել աբսանսային ցնցում: Ցնցման ժամանակ EEG-ի բնույթը տարբերվում է սովորականից:
  • Գլխուղեղի սքանավորում. գլխուղեղի պատկերային մեթոդները, ինչպիսին է մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (ՄՌՏ), կարող են օգնել բացառելու այլ խնդիրները, ինչպիսիք են ինսուլտը կամ գլխուղեղի ուռուցքը: Գլխուղեղի սքանավորումը թույլ է տալիս ստանալ գլխուղեղի մանրամասն պատկերներ: Հետազոտության ընթացքում ձեր երեխան պետք է երկար ժամանակ անշարժ պառկի, ուստի խոսեք ձեր բժշկի հետ հանգստացնող կամ թեթև քնաբեր դեղամիջոցի հնարավոր օգտագործման մասին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 15-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024