Skip to main content

Ախտորոշում - Սև ականթոզ

Սև ականթոզը կարող է հայտնաբերվել մաշկի քննության (զննման) ժամանակ:

Ախտորոշման մեջ վստահ լինելու համար ձեր բժիշկը կարող է նշանակել մաշկի բիոպսիա՝ հեռացված փոքր մաշկային նմուշը մանրադիտակի տակ դիտելու համար: Կամ ձեզ կարող են անհրաժեշտ լինել այլ հետազոտություններ՝ պարզելու, թե որն է ձեր ախտանիշների առաջացման պատճառը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 03-12-2023
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024