Սուր լիմֆոցիտային լեյկեմիա․ ախտորոշում

Սուր լիմֆոցիտային լեյկեմիա․ ախտորոշում

Սուր լիմֆոցիտային լեյկեմիան ախտորոշելիս բժիշկը կամ արյունաբանը կարող են օգտագործել մի շարք թեստեր և միջոցառումներ:

  • Արյան թեստեր. արյան լաբորատոր հետազոտությամբ կարող են հայտնաբերվել խիստ շատացած կամ պակասած արյան սպիտակ բջիջներ (լեյկոցիտներ), անբավարար քանակով արյան կարմիր բջիջներ (էրիթրոցիտներ) և անբավարար քանակով արյան թիթեղիկներ (թրոմբոցիտներ): Արյան թեստը նաև կարող է հայտնաբերել բլաստային բջիջներ՝ ոչ հասուն բջիջներ, որոնք նորմայում առկա են ոսկրածուծում, բայց ոչ՝ արյան մեջ:
  • Ոսկրածուծի թեստեր. ասեղի միջոցով ոսկրածուծի ասպիրացիայի և բիոպսիայի ընթացքում ազդրի կամ կրծոսկրի ոսկրածուծից վերցվում է նմուշ, որն ուղարկվում է լաբորատորիա՝ հայտնաբերելու լեյկեմիկ բջիջներ: Բջջաբաններն արյան բջիջները դասակարգում են ըստ դրանց չափսի, ձևի, գենետիկական և մոլեկուլյար այլ առանձնահատկությունների: Նրանք նաև որոշում են, թե արդյոք լեյկեմիան սկիզբ է առել B կամ T լիմֆոցիտներից: Այս տվյալներն օգնում են բուժող բժշկին, որ ընտրի բուժման լավագույն տարբերակը:
  • Պատկերման թեստեր. պատկերման հետազոտությունները, ինչպիսիք են ռենտգենյան հետազոտությունը, համակարգչային տոմոգրաֆիան (ԿՏ) կամ գերձայնային հետազոտությունը (սոնոգրաֆիա) կարող են օգնել որոշելու, թե արդյոք քաղցկեղը տարածվել է դեպի գլխուղեղ, ողնուղեղ կամ օրգանիզմի այլ շրջաններ:
  • Ողնուղեղային հեղուկի թեստ. գոտկային պունկցիայի միջոցով ստացվում է գլխուղեղը և ողնուղեղը շրջապատող ողնուղեաղային հեղուկի նմուշ: Վերջինս կարող է ենթարկվել մանրադիտակային հետազոտության՝ պարզելու, թե արդյոք քաղցկեղային բջիջները տարածվելով հասել են ողնուղեղային հեղուկ:

Հիվանդության ելքի (պրոգնոզի) գնահատում

Վերոնշյալ հետազոտություններով ստացված տվյալները կարող են բժշկին օգնել, որ գնահատի հիվանդության ելքը և որոշի բուժման ամենահարմար տարբերակը: Քաղցկեղների այլ տեսակների դեպքում բժիշկներն օգտվում են քաղցկեղի տարածման չափը սահմանող փուլերից, սակայն սուր լիմֆոցիտային լեյկեմիայի դեպքում նման դասկարգում չի գործում:

Դրա փոխարեն բժիշկը կարող է գնահատել հիվանդության ընթացքը՝ ելնելով հետևյալ ցուցանիշներից՝

  • հիվանդության մեջ ընդգրկված լիմֆոցիտների տեսակ՝ B-բջջային կամ T-բջջային
  • լեյկեմիկ բջիջներում առկա գենետիկական փոփոխությունների առանձնահատկություններ
  • տարիք
  • լաբորատոր թեստերի արդյունքներ, օրինակ՝ արյան կենսանմուշում սպիտակ արյան բջիջների (լեյկոցիտներ) քանակ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 09-09-2021