Սուր լիմֆոցիտային լեյկեմիա․ բուժում

Սուր լիմֆոցիտային լեյկեմիա․ բուժում

Ընդհանուր առմամբ սուր լիմֆոցիտային լեյկեմիայի բուժումը կազմված է մի շարք փուլերից:

  • Ինդուկցիոն բուժում. բուժման առաջին փուլի նպատակը արյան և ոսկրածուծի լեյկեմիկ բջիջների մեծ մասի ոչնչացումն է և նորմալ արյունաստեղծման վերականգնումը:
  • Կոնսոլիդացիոն բուժում. կոչվում է նաև հետ-ռեմիսիոն բուժում, որի նպատակն ինդուկցիոն բուժումից հետո օրգանիզմում մնացած լեյկեմիկ բջիջների ոչնչացումն է:
  • Պահպանողական բուժում. բուժման երրորդ փուլը կանխարգելում է լեյկեմիկ բջիջների կրկնակի աճը: Այս փուլում օգտագործվում են ավելի ցածր դեղաչափերով բուժումներ, որոնք շարունակվում են երկար ժամանակի ընթացքում, հաճախ՝ տարիներ:
  • Ողնուղեղի կանխարգելիչ բուժում. բուժման ցանկացած փուլում սուր լիմֆոցիտային լեյկեմիայով անձինք կարող են ստանալ լրացուցիչ բուժում՝ ուղղված դեպի կենտրոնական նյարդային համակարգ տարածված լեյկեմիկ բջիջների ոչնչացմանը: Բուժման այս տեսակը հաճախ ներառում է ողնուղեղային հեղուկի մեջ քիմոթերապիայի դեղամիջոցների ներարկում:

Կախված իրավիճակից, սուր լիմֆոցիտային լեյկեմիայի բուժման փուլերը կարող են շարունակվել 2-3 տարի:

Բուժման հիմնական տարբերակները ներկայացված են ստորև՝

  • քիմիոթերապիա, որը սովորաբար նշանակվում է որպես ինդուկցիոն բուժում, իսկ երբեմն՝ նաև կոնսոլիդացիոն և պահպանողական բուժման փուլերում
  • թիրախային բուժում, որը կարող է նշանակվել ինքնուրույն կամ զուգակցվել քիմիոթերապիայի հետ
  • ճառագայթային բուժում, որը սովորաբար նաշանակվում է, երբ քաղցկեղային բջիջները տարածվել են դեպի կենտրոնական նյարդային համակարգ
  • ոսկրածուծի փոխպատվաստում, որը կարող է օգտագործվել որպես կոնսոլիդացիոն բուժում կամ հիվանդության ախտադարձը բուժելիս
  • իմունային բջիջների ինժեներիա, որը թույլ է տալիս քաղցկեղի դեմ պայքարում ներգրավել սեփական իմունային համակարգը ((CAR)-T բջջային բուժում)։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 09-09-2021