Skip to main content

Ադենոիդէկտոմիա - Վիրահատություններ

Ադենոիդէկտոմիան ադենոիդների՝ երեխաների քթի հետին շրջանի փափուկ հյուսվածքային գերաճի վիրահատական հեռացումն է:

Ադենոիդէկտոմիան կարճատև և անվտանգ միջամտություն է, սակայն ձեր երեխան վիրահատությունից հետո մի քանի օր կարող է քիթ-ըմպանի շրջանում զգալ ցավեր:

Ինչո՞ւ է ադենոիդէկտոմիան կատարվում

Ադենոիդները պատկանում են երեխայի իմունային համակարգին և նրա քիթն ու ըմպանը պաշտպանում են տարաբնույթ վարակներից: Սակայն ադենոիդներն իրենք կարող են վարակվել, բորբոքվել կամ մեծանալ, ու եթե դա հաճախակի է կրկնվում, կարող են առաջացնել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են՝

  • ականջի կրկնվող վարակներ, խցաններ կամ հարքթային խոռոչների վարակներ (սինուսիտներ)
  • շնչառության և քնի խանգարումներ, որոնք կարող են բերել խռմփոցի կամ քնի ապնոէի:

Եթե ձեր երեխայի մոտ այս խնդիրները լուրջ են և մշտական, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ ադենոիդէկտոմիա: Երբեմն ադենոիդները հեռացվում են նաև տոնզիլէկտոմիայի կամ ականջախցանի բուժման հետ միասին, քանի որ այս բոլոր առողջական խնդիրները փոխկապված են միմյանց հետ:

Մեծացած ադենոիդներ
Ադենոիդներ, դրանց տեղադրությունը և մեծացումը

Ինչպե՞ս նախապատրաստվել ադենոիդէկտոմիային

Դուք պետք է հետևեք վիրահատող բժշկի բոլոր հրահանգներին: Օրինակ, ձեր բժիշկը կարող է խնդրել, որ վիրահատությունից մի քանի ժամ առաջ երեխան չխմի հեղուկներ կամ չուտի սնունդ:

Ինչպե՞ս է իրականացվում ադենոիդէկտոմիան

Ադենոիդէկտոմիան սովորաբար իրականացվում է ընդհանուր անզգայացման ներքո, ուստի ձեր երեխան քնած է լինելու և որևէ վիրահատական ցավ չի զգալու: Վիրաբույժն ադենոիդային հյուսվածքը հեռացնում է երեխայի բացված բերանի միջոցով: Վիրահատությունը սովորաբար տևում է մինչև 30 րոպե:

Ի՞նչ ակնկալել ադենոիդէկտոմիայից հետո

Ընդհանուր անզգայացումից ձեր երեխան կվերականգնվի վիրահատության ավարտից հետո մինչև մեկ ժամվա ընթացքում: Այս ընթացքում նա կարող է զգալ թուլություն և նշել քնկոտություն կամ վատ ինքնազգացողություն: Երեխայի գիտակցության պարզվելը կարող է ուղեկցվել քիթ-ըմպանի շրջանում ցավերի առաջացմամբ:

Սովորաբար երեխաները հիվանդանոցից դուրս են գրվում վիրահատության օրը, թեև ձեզ կարող են խնդրել, որ գիշերն անցկացնեք կլինիկայում: Այս ընթացքում բժշկի ցուցմամբ դուք կարող եք խրախուսել երեխային, որպեսզի նա ընդունի հեղուկներ և թեթև սնունդ:

Հետվիրահատական ցավը հավանաբար կտևի մինչև 1-2 օր: Ցավի սաստկացման դեպքում կարող եք երեխային տալ բժշկի նշանակած ցավազրկողը: Ցավը կարող են ավելի ուժեղ և տևական լինել, եթե միաժամանակ կատարվել է նաև նշագեղձերի հեռացում (տոնզիլէկտոմիա):

Ցանկալի է վիրահատությունից հետո մի քանի օր ձեր երեխայի համար ապահովել հանգիստ պայմաններ:

Վիրահատությունից հետո մի քանի օրվա կամ հազվադեպ՝ շաբաթվա ընթացքում երեխայի մոտ կարող են դիտվել նաև՝

  • փակ կամ լցված քիթ
  • քթից տհաճ հոտ
  • քթից բաց գույնի կամ քիչ արյունախառն արտադրություն:

Ինչպիսի՞ բարդություններ կարող են լինել

Ադենոիդէկտոմիան անվտանգ միջամտություն է, սակայն բոլոր վիրահատություններն էլ ունեն որոշակի վտանգներ: Կապ հաստատեք ձեր բժշկի հետ, եթե երեխան ունի՝

  • ջերմություն (38°C և ավելի բարձր)
  • քթից կամ բերանից բաց կարմիր արյունային արտադրություն
  • քիթ-ըմպանային ուժեղ ցավեր, որոնք սովորական ցավազրկողներով չեն մեղմանում:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ադենոիդների մասին

Այցելե՛ք Մեդեքսի ադենոիդներ էջը, որ ծանոթանաք այս հիվանդության մասին:

Վիրահատական միջամտությունների մասին

Այցելե՛ք Մեդեքսի վիրահատական միջամտությունների համապատասխան էջերը, որ լրացուցիչ ընդհանուր բնույթի տեղեկություններ ստանաք վիրահատությունների վերաբերյալ, այդ թվում՝

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-10-2019
Վերջին վերանայում՝ 30-04-2024