Թիրեոիդէկտոմիա (վահանաձև գեղձի հեռացում)
Թիրեոիդէկտոմիա (վահանաձև գեղձի հեռացում)

Թիրեոիդէկտոմիան վահանաձև գեղձի ամբողջական կամ մի մասի հեռացման վիրահատությունն է:

Մաստէկտոմիա
Մաստէկտոմիա
Որովայնային (աբդոմինալ) հիստերէկտոմիա
Որովայնային (աբդոմինալ) հիստերէկտոմիա