Skip to main content

Ամենորեան դաշտանի բացակայությունն է, որը հաճախ սահմանվում է որպես մեկ կամ մի քանի դաշտանի բաց թողնելը:

Առաջնային ամենորեան վերաբերում է դաշտանի բացակայությանը կնոջ մոտ, ով մինչև 15 տարեկանը դաշտան չի ունեցել: Առաջնային ամենորեայի ամենատարածված պատճառները կապված են հորմոնների մակարդակի հետ, թեև անատոմիական խնդիրները նույնպես կարող են ամենորեայի պատճառ դառնալ:

Երկրորդային ամենորեան վերաբերում է երեք կամ ավելի անընդմեջ դաշտանների բացակայությանը այն կնոջ մոտ, ով նախկինում դաշտան է ունեցել: Հղիությունը երկրորդական ամենորեայի ամենատարածված պատճառն է, չնայած հորմոնների հետ կապված խնդիրները նույնպես կարող են երկրորդական ամենորեայի պատճառ դառնալ:

Ամենորեայի բուժումը կախված է այն առաջացնող պատճառից:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 05-04-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024