Ամենորեա. ախտորոշում

Ամենորեա. ախտորոշում

Դաշտանի բացակայության պատճառի ախտորոշումը ներառում է բժշկի հետ զրույցը, հիվանդության անամնեզը, այլ հիվանդությունների և բուժումների վերաբերյալ մանրակրկիտ հարցուփորձը, զննումը և լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունները:

Օրինակ, ձեզ լսելուց հետո բժիշկը կիրականացնի արտաքին զննում, այդ թվում՝ սեռական շրջանի և ներքին զննում: Վերջին երկուսի նպատակը սեռական օրգանների հետ կապված հնարավոր խնդիրների հայտնաբերումն է, որոնք կարող են առաջացնել ամենորեա (օրինակ՝ անատոմիական շեղումներ):

Ամենորեան կարող է լինել հորմոնային խնդիրների բարդ համակցության նշան: Ուստի պատճառի հայտնաբերումը կարող է պահանջել որոշակի ժամանակ և տարբեր հետազոտություններ:

Հետազոտություններ

Բժիշկը կարող է առաջարկել ամենատարբեր հետազոտություններ։

  • Հղիության թեստ. հղիության թեստը հավանաբար կլինի բժշկի խորհուրդ տրված առաջին հետազոտությունը, որի նպատակն է բացառել կամ հաստատել հղիությունը (հղիությունն առաջացնում է ֆիզիոլոգիական ամենորեա):
  • Վահանաձև գեղձի գործունեության թեստ. արյան մեջ թիրեոխթանիչ հորմոնի (TSH) մակարդակի չափումը կարող է օգնել գնահատելու վահանաձև գեղձի գործունեությունը:
  • Ձվարանների գործունեության թեստ. արյան մեջ ֆոլիկուլախթանիչ հորմոնի (FSH) մակարդակի չափումը կարող է օգնել գնահատելու ձվարանների գործունեությունը:
  • Պրոլակտինի թեստ. պրոլակտինի բարձր մակարդակները կարող են վկայել հիպոֆիզի ուռուցքի հնարավոր առկայության մասին:
  • Արական հորմոնի թեստ. եթե ունեք վիրիլիզացիայի նշաններ (դեմքի մազակալում, ձայնի տեմբրի իջեցում և այլն), բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ արյան մեջ արական սեռական հորմոնի՝ տեստոստերոնի մակարդակի չափում:

Հորմոնային թեստ

Այս հետազոտությամբ բժիշկը 7-10 օրվա համար նշանակում է հորմոնային դեղամիջոց, որը կարող է խթանել դաշտանային արյունահոսությունը: Թեստի արդյունքը կարող է օգնել բժշկին որոշելու, թե արդյոք դաշտանի բացակայությունը պայմանավորված է էստրոգենի ցածր մակարդակով:

Պատկերման հետազոտություններ

Կախված ձեր գանգատներից և ախտանիշներից, ինչպես նաև արյան հետազոտության արդյունքներից, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ մեկ կամ մի քանի պատկերման հետազոտություններ:

  • Գերձայնային հետազոտություն. փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը թույլ է տալիս հետազոտել սեռական օրգանների կառուցվածքը և հայտնաբերել անատոմիական և այլ շեղումներ (օրինակ՝ բորբոքում, սպիական փոփոխություններ, ուռուցքներ և այլն):
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). ՄՌՏ-ն օգտագործում է մագնիսական դաշտեր և ռադիոալիքներ՝ ստանալու փափուկ հյուսվածքների խիստ մանրակրկիտ պատկերներ: ՄՌՏ-ի օգնությամբ բժիշկը կարող է հայտնաբերել հիպոֆիզի (մակուղեղ) ուռուցքը։

Էնդոսկոպիկ հետազոտություններ

Եթե այլ հետազոտություններով որևէ հստակ պատճառ չի հայտնաբերվում, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ հիստերոսկոպիա՝ էնդոսկոպիկ հետազոտություն, որի միջոցով դիտվում է արգանդի խոռոչը և լորձաթաղանթը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 06-04-2021