Skip to main content

Ինքնօգնություն - Ամենորեա

Ապրելակերպի որոշ գործոններ, ինչպիսիք են չափից շատ ֆիզիկական վարժությունները կամ շատ քիչ սնունդը, կարող են դաշտանի բացակայության պատճառ դառնալ, ուստի ձգտեք հավասարակշռություն պահպանել աշխատանքի, հանգստի և հանգստի մեջ:

Գնահատեք ձեր կյանքում սթրեսի և հակասությունների ոլորտները: Եթե դուք չեք կարող ինքնուրույն նվազեցնել սթրեսը, օգնություն խնդրեք ընտանիքից, ընկերներից կամ ձեր բժշկից:

Տեղյակ եղեք ձեր դաշտանային ցիկլի փոփոխություններին և, եթե մտահոգություններ ունեք, դիմեք ձեր բժշկին: Վարեք դաշտանների օրացույց: Օրինակ, կարող եք գրանցել, թե երբ է ձեր հերթական դաշտանը սկսվում, քանի օր է տևում և ինչ անհանգստացնող նշաններով է ընթանում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-04-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024