Skip to main content

Ախտորոշում - Ամիլոիդոզ

Ամիլոիդոզը հաճախ անտեսվում է, քանի որ գանգատներն ու ախտանիշները կարող են նմանվել ավելի տարածված հիվանդությունների նշաններին:

Վաղ ախտորոշումը կարող է օգնել կանխելու օրգանների հետագա վնասումը: Ճշգրիտ ախտորոշումը կարևոր է, քանի որ բուժումը մեծապես տարբերվում է՝ կախված ձեր կոնկրետ վիճակից:

Լաբորատոր թեստեր

Արյան և մեզի հատուկ թեստերը կարող են հայտնաբերել ոչ նորմալ սպիտակուց (ամիլոիդ), որը կարող է վկայել ամիլոիդոզի մասին: Որոշակի ախտանիշեր ունեցող մարդկանց նաև կարող է անհրաժեշտ լինել վահանաձև գեղձի և երիկամների գործունեության թեստեր:

Բիոպսիա

Հյուսվածքային նմուշը կարող է ստուգվել ամիլոիդոզի նշանների համար: Բիոպսիան կարող է վերցվել որովայնի մաշկի տակ գտնվող ճարպից կամ ոսկրածուծից: Որոշ մարդկանց կարող է անհրաժեշտ լինել ախտահարված օրգանի, օրինակ՝ լյարդի կամ երիկամի բիոպսիա: Հյուսվածքը կարող է անալիզի ենթարկվել՝ ստուգելու, թե ինչ տեսակի ամիլոիդ է ներգրավված:

Պատկերային հետազոտություններ

Ամիլոիդոզով ախտահարված օրգանների պատկերային հետազոտությունները կարող են ներառել հետևյալը:

  • Էխոսրտագրություն. այս տեխնոլոգիան օգտագործում է ձայնային ալիքներ՝ ստեղծելու շարժվող պատկերներ, որոնք կարող են ցույց տալ, թե որքան լավ է կծկվում սիրտը: Այն նաև կարող է ցույց տալ սրտի վնասումը, որը կարող է հատուկ լինել ամիլոիդոզի որոշակի տեսակների համար:
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոֆրաֆիա (ՄՌՏ). ՄՌՏ-ն օգտագործում է ռադիոալիքներ և ուժեղ մագնիսական դաշտ՝ օրգանների և հյուսվածքների մանրամասն պատկերներ ստեղծելու համար: Դրանք կարող են օգտագործվել սրտի կառուցվածքն ու գործառույթը ստուգելու համար:
  • Միջուկային հետազոտություն. այս դեպքում երակի մեջ ներարկում են փոքր քանակությամբ ռադիոակտիվ նյութ (թրեյսեր): Սա կարող է բացահայտել ամիլոիդոզի որոշ տեսակների հետևանքով առաջացած սրտի վաղ ախտահարումը: Հետազոտությունը նաև կարող է օգնել տարբերակելու ամիլոիդոզի տարբեր տեսակները, որը կարող է օգնել ավելի ճիշտ բուժման որոշումներ կայացնելուն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024