Skip to main content

Պատճառներ - Բեխտերևի հիվանդություն

Անկիլոզացնող սպոնդիլիտը որևէ հայտնի հստակ պատճառ չունի, թեև գենետիկ գործոնները, հավանաբար, ներգրավված են հոդաբորբի զարգացման մեջ:

Մասնավորապես, մարդիկ, ովքեր ունեն HLA-B27 կոչվող գեն, ենթարկվում են անկիլոզացնող սպոնդիլիտի զարգացման մեծ ռիսկի: Այնուամենայնիվ, այս գենը կրող միայն որոշ մարդկանց մոտ է այս հիվանդությունը զարգանում:

Անկիլացնող սպոնդիլիտը զարգանում է որպես հոդերի իմունային բորբոքում, որը բերում է ֆիբրոզ սպիական հյուսվածքի ձևավորման, որն էլ հետագայում ենթարկվում է կալցիֆիկացիայի (կրակալում) և ոսկրացման (օսիֆիկացիա): Արդյունքում զարգանում է առանցքային կմախքի հոդերի (միջողնային, կողա-ողնաշարային, սրբոսկրա-զստային) ախտահարմամբ ընթացող քրոնիկ բորբոքային անկիլոզացնող (անշարժացնող) հիվանդություն, որը հաճախ զուգակցվում է ծայրամասային հոդերի և օրգանիզմի ոչ հոդային կառուցվածքների ախտահարմամբ։

Անկիլացնող սպոնդիլոարթրիտ
Անկիլացնող սպոնդիլոարթրիտ

Ռիսկի գործոններ

Ընդհանուր առմամբ, հիվանդությունը սկսվում է ուշ պատանեկության կամ վաղ հասունության տարիքում: Մարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր ունեն անկիլոզային սպոնդիլիտ, ունեն HLA-B27 գեն: Այնուամենայնիվ, բազմաթիվ մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն այս գենը, երբեք անկիլոզացնող սպոնդիլիտ չի զարգանում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 05-05-2024