Skip to main content

Բարդություններ - ՍՇԴՀ

Եթե ունեք սուր շնչառական դիսթրես համախտանիշ (ՍՇԴՀ), հիվանդանոցում գտնվելու ժամանակ ձեզ մոտ կարող են զարգանալ այլ առողջական խնդիրներ:

Ամենատարածված խնդիրները հետևյալն են:

  • Արյան մակարդուկներ (թրոմբ). հիվանդանոցում պառկած լինելը, երբ ձեզ միացված է թոքերի արհեստական օդափոխության (ԹԱՕ) սարք, կարող է մեծացնել արյան մակարդուկների առաջացման ռիսկը, հատկապես ձեր ոտքերի խորը երակներում: Եթե ​​ձեր ոտքի երակում թրոմբ է առաջանում, դրա մի բեկորը կարող է պոկվել և շարժվել դեպի մեկ կամ երկու թոքեր (թոքային էմբոլիա), որտեղ արգելափակում է արյան հոսքը:
  • Թոքերի կոլապս (պնևմոթորաքս): ՍՇԴՀ-ի դեպքերի մեծ մասում օգտագործվում է ԹԱՕ սարք` օրգանիզմում թթվածնի ավելացման և թոքերից հեղուկը դուրս մղելու համար: Այնուամենայնիվ, շնչառական սարքի առաջացրած ներթոքային դրական ճնշումը և օդի ծավալը կարող են վնասել ալվելոլի պատը և առաջացնել ԹԱՕ սարքից դեպի շնչուղիներ արտամղած օդի հայտնվելը պլևրալ խոռոչում՝ առաջացնելով այդ թոքի կոլապս:
  • Վարակներ. ԹԱՕ-ն ուղղակիորեն կցված է շնչափողի մեջ տեղադրված խողովակին, ուստի սա շատ ավելի հեշտ է դարձնում մանրէներով վարակումը և հետագայում ձեր թոքերի վնասումը: Ի լրումն, երկար ժամանակ մահճակալին գամված լինելը կարող է բարձրացնել վարակային հիվանդությունների զարգացման ռիսկը:
  • Թոքերի սպիացում (թոքային ֆիբրոզ)․ օդային պարկերի (ալվեոլների) միջև հյուսվածքի սպիացում և հաստացում կարող է առաջանալ ՍՇԴՀ-ի սկզբից մի քանի շաբաթվա ընթացքում: Սա պնդացնում է ձեր թոքերը՝ ավելի դժվարացնելով թթվածնի հոսքը ալվեոլներից դեպի արյան հոսք: Սպիական ձևափոխմանը կարող է որոշակիորեն նպաստել նաև ԹԱՕ-ը (որպես թոքերի բարոտրավմայի հետևանք):

Բարելավված բուժումների շնորհիվ ավելի շատ մարդիկ են կարողանում հաղթահարել ՍՇԴՀ-ը: Այնուամենայնիվ, շատ փկված մարդկանց մոտ կարող են զարգանալ պոտենցիալ ծանր և երբեմն տևական հետեւանքներով առողջական խնդիրներ:

  • Շնչառական խնդիրներ. ՍՇԴՀ-ով շատ մարդիկ վերականգնում են իրենց թոքերի գործառույթների մեծ մասը մի քանի ամսից մինչև երկու տարվա ընթացքում, սակայն մյուսները կարող են շնչառական խնդիրներ ունենալ իրենց ողջ կյանքի ընթացքում: Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր իրենց լավ են զգում, սովորաբար ունենում են հևով և հոգնածություն և կարող են մի քանի ամիս տանը լրացուցիչ թթվածնի կարիք ունենալ:
  • Դեպրեսիա. ՍՇԴՀ-ից փրկված մարդկանց մեծ մասը նաև հայտնում է, որ անցել է դեպրեսիայի շրջան, որը սովորաբար բուժելի է:
  • Հիշողության և մտածողության հետ կապված խնդիրներ. ՍՇԴՀ սուր շրջանում հանգստանցող կամ քնաբեր դեղերի երկարատև օգտագործումը, ինչպես նաև արյան մեջ թթվածնի ցածր ցուցանիշները (հիպօքսեմիա) կարող են առաջացնել հիշողության կամ ճանաչողական գործունեության խանգարումներ: Գլխուղեղի հիպօքսիկ վնասման այս մնացորդային հետևանքները կարող են ձգվել տարիներ, այլ դեպքերում՝ մնալ կյանքի ողջ ընթացքում:
  • Հիշողության և հստակ մտածողության հետ կապված խնդիրներ. հանգստացնող դեղերը և արյան մեջ թթվածնի ցածր մակարդակը կարող են հանգեցնել ՍՇԴՀ-ից հետո հիշողության կորստի և ճանաչողական (կոգնիտիվ) խնդիրների: Որոշ դեպքերում գլխուղեղի հիպօքսիկ վնասման այս մնացորդային հետևանքները կարող են թուլանալ ժամանակի ընթացքում, թեև այլ դեպքերում վնասը կարող է մշտական ​​լինել:
  • Հոգնածություն և մկանային թուլություն. հիվանդանոցում և ԹԱՕ-ի ներքո գտնվելը կարող է հանգեցնել ձեր մկանների թուլացմանը: Դուք կարող եք նաև բուժումից հետո շատ հոգնած զգալ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 18-04-2020
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024