Սուր շնչառական դիսթրես համախտանիշ. բարդություններ

Սուր շնչառական դիսթրես համախտանիշ. բարդություններ

Եթե դուք ունեք սուր շնչառական դիսթրես համախտանիշ (ՍՇԴՀ), ապա ինչպես հիվանդանոցային բուժման ընթացքում, այնպես էլ բուժումից հետո ձեզ մոտ կարող են զարգանալ նաև այլ առողջական խնդիրներ:

ՍՇԴՀ-ի ամենահաճախ հանդիպող բարդությունները ներկայացվում են ստորև:

Հիվանդանոցային շրջանի բարդություններ

  • Վարակներ. հիվանդանոցային բուժում ստանալը և երկար ժամանակ մահճակալին «գամված» լինելը կարող են բարձրացնել վարակային հիվանդությունների զարգացման ռիսկը: Oրինակ, նույնիսկ եթե ՍՇԴՀ-ի պատճառը թոքաբորբը չէ, անշարժ պառկած վիճակը և թոքերի արհեստական օդափոխությունը (ԹԱՕ, ռուսերեն՝ ИВЛ, որը նախատեսում է դիմակների, շնչափողում ներդրված և դրան միացված բազմաթիվ շնչառական խողովակների օգտագործում) բարձրացնում են թոքերի բակտերիալ վարակի և ծանր թոքաբորբի զարգացման ռիսկը:
  • Պնևմոթորաքս (թոքերի կոլապս). սա մի վիճակ է, երբ օդը կամ գազը կուտակվում են թոքերը շրջապատող տարածության մեջ (կոչվում է պլևրալ խոռոչ): Պնևմոթորաքս կարող է զարգանալ մեկ կամ երկու կողմերից՝ առաջացնելով մեկ կամ երկու թոքերի կոլապս: ՍՇԴՀ-ի դեպքերի մեծ մասի ժամանակ կարիք է առաջանում հիվանդին միացնել «շնչառական սարք», որպեսզի ԹԱՕ շնորհիվ ապահովվի արյան մեջ թթվածնի բավարար մակարդակ և ալվելոլներից հեղուկը դուրս մղվի: Այնուամենայնիվ, այս սարքերի առաջացրած ներթոքային դրական ճնշումը և օդի ծավալները կարող են վնասել ալվելոլի պատը և առաջացնել ԹԱՕ սարքից դեպի շնչուղիներ արտամղած օդի հայտնվելը պլևրալ խոռոչում: Թոքերի կոլապսը կարող է հանգեսցնել ատելեկտազների՝ փոքրիկ օդային գրպանիկների առաջացման:
  • Թոքի սպիացում (ֆիբրոզ). ՍՇԴՀ-ը և որոշակիորեն ԹԱՕ-ն (որպես թոքերի բարոտրավմայի պատճառ) կարող են թոքերը դարձնել պինդ և դժվարացնել շնչառական շարժումների ժամանակ դրանց ընդարձակվելը և օդով լցվելը: Նման վիճակն ազդում է ալվեոլների օդափոխության և թթվածնի՝ դեպի արյան հուն տեղափոխման գործընթացների վրա:
  • Արյան մակարդուկներ (թրոմբ). հիվանդանոցային երկարատև անկողնային ռեժիմը և «շնչառական սարքին» միացված լինելով պայմանավորված անշարժ վիճակը կարող են նպաստել արյունատար անոթների լուսանցքում արյան մակարդուկների ձևավորմանը: Երբ արյան մակարդուկներ առաջանում են խորանիստ երակներում, զարգանում է խորանիստ երակների թրոմբոզ, որն ավելի հաճախ տեղակայվում է ստորին վերջույթներում: Երբեմն այս մակարդուկները կարող են անոթի պատից պոկվել և արյան հունով տեղափոխվել այլ շրջաններ, օրինակ՝ հայտնվել թոքային զարկերակներում՝ առաջացնելով թոքային էմբոլիա` կտրուկ բարդացնելով ՍՇԴՀ-ի և վերջինիս պատճառ հանդիսացած հիմնական հիվանդության ընթացքը:

Հետհիվանդանոցային շրջանի բարդություններ

Բժշկագիտության և ՍՇԴՀ բուժման ոլորտում վերջին տարիների ձեռքբերումների շնորհիվ ավելի ու ավելի մեծ թվով մարդիկ են փրկվում կյանքին սպառնացող այս վիճակից: Այունամենայնիվ, նույնիսկ լիարժեք բուժվելուց և հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո ՍՇԴՀ տարած մարդկանց մի մասն առնչվում է լուրջ և երբեմն՝ երկարատև շարունակվող բարդությունների հետ:

  • Շնչառական խնդիրներ. ՍՇԴՀ-ից բուժված բազմաթիվ մարդիկ ամիսներ անց վերականգնում են իրենց թոքերի գործունեության մեծ մասը, սակայն որոշ մարդկանց մոտ երկար տարիների, նույնիսկ՝ ողջ կյանքի ընթացքում կարող են մնալ շնչառական տարբեր խնդիրներ: Բուժվելուց հետո օդի պակասի զգացումը, շնչարգելությունը և ընդհանուր թուլությունը կարող են որոշակիորեն մեղմանալ տնային պայմաններում օժանդակող թթվածնաբուժում ստանալու միջոցով:
  • Դեպրեսիա. ՍՇԴՀ-ից բուժված բազմաթիվ մարդիկ նշում են նաև դեպրեսիայի շրջաններ, որոնք սովորաբար բուժելի են:
  • Հիշողության և մտածողության հետ կապված խնդիրներ. ՍՇԴՀ սուր շրջանում հանգստանցող կամ քնաբեր դեղերի երկարատև օգտագործումը, ինչպես նաև արյան մեջ թթվածնի ցածր ցուցանիշները (հիպօքսեմիա) կարող են առաջացնել հիշողության կամ ճանաչողական գործունեության խանգարումներ: Գլխուղեղի հիպօքսիկ վնասման այս մնացորդային հետևանքները կարող են ձգվել տարիներ, այլ դեպքերում՝ մնալ կյանքի ողջ ընթացքում:
  • Ընդհանուր հոգնածություն և մկանային թուլություն. հիվանդանոցային բուժումը, այդ թվում՝ ԹԱՕ-ը կարող են առաջացնել կմախքային մկանների թուլացում, որը կարող է շարունակվել նաև բուժվելուց հետո:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 24-04-2021