Բակտերիալ վագինոզ. պատճառներ

Բակտերիալ վագինոզ. պատճառներ

Բակտերիալ վագինոզն առաջանում է բնականում հեշտոցում հայտնաբերվող մեկ կամ մի քանի տեսակի բակտերիաների գերաճի պատճառով:

Սովորաբար «լավ» բակտերաները (լակտոբացիլներ) գերակշռում են «վատ» բակտերիաներին (անաերոբներ): Սակայն, եթե անաերոբ բակտերիաները գերշատանում են, խախտվում է հեշտոցի միկրոօրգանիզմների նորմալ հավասարակշռությունը, որն էլ առաջացնում է բակտերիալ վագինոզ:

Ռիսկի գործոններ

Բակտերիալ վագինոզի զարգացմանը կարող են նպաստել որոշ գործոններ:

  • Բազմաթիվ կամ նոր սեռական զուգընկերներ. սեռական ակտիվության և բակտերիալ վագինոզի միջև կապվածությունը լիարժեքորեն հասկանալի չէ, սակայն վագինոզն ավելի հաճախ է առաջանում այն կանանց շրջանում, ովքեր ունեն բազմաթիվ սեռական զուգընկերներ կամ նոր սեռական կապեր: Բակտերիալ վագինոզը նաև ավելի հաճախ է հանդիպում կանանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող կանանց շրջանում:
  • Հեշտոցի («ներքին») լվացումներ. բակտերիալ վագինոզի հավանականությունն աճում է ցնցուղի տակ կամ անմիջականորեն հեշտոցի խոռոչը ջրով կամ տարբեր օճառներով լվանալիս («ներքին լվացում»), որը կարող է խախտել հեշտոցի բակտերիալ հավասարակշռությունը: Սա կարող է բերել անաերոբ բակտերիաների գերաճի և բակտերիալ վագինոզի զարգացման: Իրականում հեշտոցն օժտված է ինքնամաքրման ունակությամբ և լվացումների կարիքը չկա:
  • Լակտոբացիլային բակտերիաների բնական պակաս. եթե հեշտոցի բնական միջավայրը չի արտադրում «լավ» բակտերիաների բավարար քանակություն, բարձրանում է բակտերիալ վագինոզի զարգացման ռիսկը:

Բակտերիալ վագինոզը բարձրացնում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների (ՍՃՓՀ), փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդության (ՓԿՕԲՀ) և այլ բարդությունների ռիսկը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 25-05-2021