Բակտերիալ վագինոզ. ախտորոշում

Բակտերիալ վագինոզ. ախտորոշում

Բակտերիալ վագինոզն ախտոչոշելիս բժիշկը դիմում է մի շարք միջոցների:

  • Հիվանդության պատմություն. բժիշկը հարցնում է նախկինում ունեցած հեշտոցային վարակների կամ սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների (ՍՃՓՀ) մասին:
  • Գինեկոլոգիական զննում. սա ներառում է հայելիների օգնությամբ զննումը և հեշտոցային քննությունը: Վերջինս կարող է իրականացվել մեկ (հեշտոցային) կամ երկու ձեռքով (հեշտոց-որովայնապատային): Երկրորդ դեպքում բժիշկը մի ձեռքի երկու մատները մտցում է հեշտոցի խոռոչ, իսկ երկրորդ ձեռքով սեղմում է որովայնի պատը՝ ստուգելու փոքր կոնքի օրգանների ախտաբանական նշանները: Գինեկոլոգիական զննումը կատարվում է դատարկ միզապարկի և ուղիղ աղիքի պայմաններում, գինեկոլոգիական բազկաթոռին կնոջ մեջքի վրա պառկած վիճակում և ոտքերը ծնկան և կոնքազդրային հոդերում ծալված և հենարաններին հենված դրությամբ: Հետազոտությունը կատարվում է ստերիլ միանգամյա օգտագործման ռետինե ձեռնոցներով և հայլիների օգնությամբ:
  • Հեշտոցային արտադրուկի նմուշի թեստ. բժիշկը հեշտոցային արտադրուկից վերցնել նմուշ և ուղարկել լաբորատորիա, որ մանրադիտակով ստուգվի հեշտոցային ֆլորայում անաերոբ բակտերիաների գերաճը: «Բանալի-բջիջների» հայտնաբերումը (հեշտոցի էպիթելային բջիջներ՝ պատված բակտերիաներով) բակտերիալ վագինոզին բնորոշ նշաններից է:
  • Հեշտոցային թթվյանության (pH) չափում. բժիշկը կարող է հատուկ ստրիպի (լակմուսային թուղթ) միջոցով ստուգել հեշտոցային միջավայրի թթվայնությունը: Հեշտոցի pH-ի 4.5 կամ ավելի բարձր արժեքը վկայում է հեշտոցում հիմնային միջավայրի մասին, որը բնորոշ է բակտերիալ վագինոզին:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 25-05-2021