Skip to main content

Ախտանիշներ - Պառկելախոց

Մինչև ճնշված մաշկի վրա խոց կամ հարուկ առաջանալն ի հայտ են գալիս որոշ նախազգուշացնող» նշաններ:

Պառկելախոցերի կամ ճնշման խոցերի նախազգուշացնող նշաններն են՝

 • մաշկի գույնի և կառուցվածքի (տեքստուրայի) անսովոր փոփոխություններ
 • այտուցվածություն
 • թարախանման արտադրություն
 • մաշկի շրջան, որը շոշափելիս ավելի սառը կամ տաք է թվում, քան մյուս հատվածները
 • ցավոտ շրջաններ:

Կախված վերքի խորությունից, ծանրության աստիճանից և այլ բնութագրերից տարբերում են պառկելախոցերի զարգացման մի քանի փուլեր: Մաշկի և հյուսվածքների վնասման աստիճանը ձգվում է՝ սկսած կարմրած, չվնասված մաշկից մինչև խոր՝ մինչև մկաններ ու ոսկրեր հասնող վերքեր:

Պառկելախոցի զարգացման փուլերը

 • Առաջին աստիճան. նկատվում է մաշկի տեղային կայուն կարմրություն (գերարյունություն կամ հիպերէմիա) կամ կապտավուն կամ մանուշակագույն երանգավորում: Ախտահարված շրջանի մաշկը կոշտացած է, սակայն ամբողջականության խախտում դեռ չկա։
 • Երկրորդ աստիճան. մաշկի կարմրած հատվածներում նկատվում են ճաքեր կամ բշտեր, որոնք էլ վերածվում են վերքերի։ Այս փուլում մաշկի ամբողջականությունը միայն մասամբ է խախտված և ներառում է վերմամաշկը (էպիդերմիս) և (կամ) բուն մաշկը (դերմիս)։
 • Երրորդ աստիճան. վերքերն ընդգրկում են ավելի խորանիստ մակարդակներ` ենթամաշկ և (կամ) մկաններ: Այս փուլում մաշկի ամբողջականության խախտումը ներառում է բոլոր շերտերը՝ ներառելով ենթամաշկային հյուսվածքի վնասումը կամ մեռուկացումը (նեկրոզ), որը խորանում է մինչև փակեղ: Առաջանում է վերքի վարակման մեծ վտանգ։
 • Չորրորդ աստիճան. վերքի խորությունը հասնում է մինջև վերնոսկր: Զարգանում է մկանների, ոսկրերի կամ օժանդակող կառուցվածքների (օրինակ՝ կապաններ կամ հոդաշապիկ) մեռուկացում: Խոցի ապաքինման հավանականությունը խիստ փոքր է։

Բժիշկները նաև տարբերում են պառկելախոցի զարգացման հետևյալ փուլերը՝

 • գերարյունության (հիպերէմիա և մաշկի կարմրություն)
 • չոր մեռուկացում
 • թաց մեռուկացում:

Պառկելախոցերի տարածված շրջանները

Անվասայլակ օգտագործող մարդկանց մոտ հաճախ պառկելախոցեր առաջանում են հետևյալ շրջանների մաշկի վրա՝

 • սրբան, պոչուկ կամ հետույք
 • թիակներ և ողնաշար
 • աթոռին հենվող ձեռքերի և ոտքերի ետին մակերևույթներ։

Երկարատև անկողնային վիճակում հայտնված մարդկանց մոտ պառկելախոցեր կարող են առաջանալ հետևյալ շրջաններում՝

 • թիակներ
 • գլխի ետին կամ կողմնային շրջաններ
 • ազդրեր, գոտկատեղ, սրբան կամ պոչուկ
 • կրունկներ, արմունկներ և ծնկների ետին շրջաններ:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Պառկելախոցի նախազգուշացնող նշաններ տեսնելիս փոփոխեք ձեր դիրքն այնպես, որ թուլանա տվյալ շրջանի վրա ճնշումը: Եթե 24-48 ժամվա ընթացքում բարելավում չեք զգում, կապ հաստատեք բժշկի հետ:

Դիմեք անհետաձգելի բուժօգնության, եթե առկա են վարակի նշաններ, օրինակ՝ ջերմություն, խոցից արտադրություն, վատ հոտով խոցային մակերես կամ մաշկի կարմրություն, տեղային տաքություն կամ խոցի հարակից հյուսվածքների այտուցվածություն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 03-04-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024