Skip to main content

Ինքնօգնություն - Մեղվի խայթոց

Եթե մեղուն խայթում է ձեզ կամ ձեր երեխային, հետևեք ստորև ներկայացված խորհուրդներին:

Թեթև ռեակցիայի բուժումը

 • Եթե կարող եք, հեռացրեք խայթը որքան հնարավոր է շուտ, օրինակ՝ եղունգով քերելով այն: Մի՛ փորձեք հեռացնել մաշկի տակ գտնվող խայթը: Այն նաև կարող է չլինել, քանի որ միայն մեղուներն են թողնում են իրենց խայթը: Այլ խայթող միջատները, ինչպիսիք են իշամեղուները, խայթ չեն թողնում:
 • Լվացեք խայթոցի տեղը օճառով և ջրով։
 • Նույն տեղում դրեք սառը թրջոց:

Թեթև ռեակցիաների բուժումը

Հետևյալ քայլերը կարող են օգնել թեթևացնելու այտուցը և քորը, որը հաճախ կապված է տեղային մեծ ռեակցիաների հետ:

 • Եթե կարող եք, հեռացրեք խայթը որքան հնարավոր է շուտ, օրինակ՝ եղունգով քերելով այն: Մի՛ փորձեք հեռացնել մաշկի մակերեսի տակ գտնվող խայթը: Այն նաև կարող է չլինել, քանի որ միայն մեղուներն են թողնում են իրենց խայթը: Այլ խայթող միջատները, ինչպիսիք են իշամեղուները, խայթ չեն թողնում:
 • Լվացեք տուժած տարածքը օճառով և ջրով։
 • Նույն տեղում դրեք սառը թրջոց:
 • Անհրաժեշտության դեպքում ձեր բժշկի իմացությամբ ընդունեք սովորական ցավազրկող: Դուք կարող եք փորձել Իբուպրոֆենը (Ադվիլ, Մոտրին IB և այլն), որ թեթևացնեք անհարմարավետությունը:
 • Եթե խայթոցը ձեռքի կամ ոտքի վրա է, բարձրացրեք այն:
 • Կիրառեք հիդրոկորտիզոնային նրբաքսուք (կրեմ) կամ Կալամինի լոսյոն՝ կարմրությունը, քորը կամ այտուցը թեթևացնելու համար:
 • Եթե քորը կամ այտուցը անհանգստացնում է, ընդունեք բերանային (օրալ) հակահիստամին, որը պարունակում է Դիֆենհիդրամին (Բենադրիլ) կամ Քլորֆենիրամին:
 • Խուսափեք խայթոցի շրջանը քորելուց։ Սա կվատթարացնի քորն ու այտուցը և կբարձրացնի վարակվելու վտանգը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 20-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024